Partioversikt

Oversikten viser antall innvalgte representanter til Stortinget fordelt på partigruppene. Fordelingen gjelder ved starten av perioden. På grunn av en utmelding har Fremskrittspartiet nå 26 representanter, og én representant er uavhengig.