Gruppetilskudd og årsregnskap for stortingsgruppene

Stortinget bevilger hvert år et tilskudd til partigruppene. Tilskuddet må benyttes i henhold til retningslinjene, og partigruppene må levere revidert årsregnskap til Stortinget. 

Det årlige tilskuddet benyttes i hovedsak til å lønne politiske rådgivere og sekretærer.

I 2021 gjelder følgende satser: Grunntilskudd kr 5 137 961 per år, kr 847 776 per representant. Grupper i opposisjon, det vil si grupper som ikke er i regjering og har to eller flere representanter, får i tillegg et opposisjonstillegg på kr 3 211 227 per år. Grupper med én representant får ikke dette tillegget. Støtten utbetales med 1/12 hver måned.

Retningslinjer for bruk av tilskuddet

I 2013 ble det vedtatt retningslinjer for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler. Stortinget reviderte retningslinjene i 2020.
 

Sist oppdatert: 01.10.2021 07:09