Høringer

Her finner du en oversikt over komiteenes planlagte og avholdte åpne høringer.

Komitéhøringene overføres normalt direkte på Stortingets nett-tv.

Få varsel om ny høring via RSS om nye høringer.
Les om høringer.

Finn høring etter

Mars

Høringer
Dato Sak Frist Status
27.03.2017 kl. 13.00

Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
09.03.2017 kl. 09.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
23.03.2017 kl. 10.15

Representantforslag om ny organisering av norske blodbanker («Norges blodbank») og mulighet for bruk av bank-id i blodbank for blodgivere

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
15.03.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
23.03.2017 kl. 10.15

Representantforslag om avvikling av au pair-ordningen og strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au-pairer

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
15.03.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
20.03.2017 kl. 10.00
21.03.2017 kl. 09.00

Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
Avholdt
Program
Program - Videoarkiv
15.03.2017 kl. 09.15

Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
16.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
14.03.2017

Endringer i straffeprosessloven og politiloven (utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten)

Justiskomiteen
12.03.2017 kl. 23.59 Høringen er avlyst
13.03.2017 kl. 10.00

Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)

Arbeids- og sosialkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
08.03.2017 kl. 12.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
07.03.2017 kl. 13.30

Representantforslag om tiltak for å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus, inkludert legevakt og ambulanse

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
23.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
07.03.2017 kl. 13.55

Representantforslag om bedre helsehjelp til barn i barnevernet

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
23.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv