Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn syv representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Senterpartiet (2), Høyre (1) og Fremskrittspartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Regjeringen har varslet at kollektiv søksmålsrett for fagforeninger ved ulovlig innleie skal gjeninnføres. Dette innebærer at både medlemmer og ikke-medlemmer kan oppleve at fagforeningen går til søksmål på bakgrunn av deres arbeidsforhold. Ser statsråden noen problemer med at en fagforening kan ta ut søksmål på vegne av noen som kanskje ikke ønsker det?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Martin Sandtrøen (Sp) til finansministeren

  Kan statsråden legge frem en oversikt for de siste ti årene, inkludert vedtatt statsbudsjett for 2022, over elavgiftens nivå og de årlige endringene av denne, og kan statsråden klargjøre hvilke år elavgiften henholdsvis ble økt og senket mest i denne perioden?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Hva vil ministeren gjøre for å sørge for at tatoveringsbransjen ikke blir skadelidende, at de skal slippe å måtte stenge ned og at kunder skal få fullført allerede påbegynte tatoveringer, er ministeren i hvert fall villig til å gi dispensasjon til at eksisterende varelager kan brukes opp eller utsette fristen til etter den 4 januar 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til finansministeren

  Har finansministeren endret mening om Solberg-regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, og ser statsråden nå hensikten med faste, forutsigbare og flate kutt i statlig finansierte virksomheter for å effektivisere offentlig sektor og samtidig skape økt økonomisk handlingsrom på statsbudsjettet?
 • Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til landbruks- og matministeren

  Hvordan ser statsråden foreløpig for seg innretningen på fondet Bionova, har statsråden noen tanker om hvor hovedkvarteret for forvaltningen av fondet skal ligge, vil statsråden også vurdere muligheten for etablering av et katapultsenter for utvikling og forskning på landbruksteknologi, og hvilke eventuelle andre ambisjoner har regjeringen for å utnytte mulighetene Norge har innen landbruksteknologi?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle