Kristelig Folkeparti (KrF)

Kristelig Folkepartis stortingsgruppe består av 10 representanter etter valget i 2013.

Postadresse:

Kristelig Folkepartis stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Sentralbordet: 23 31 30 50 
Telefaks: 23 31 38 55
E-postadresse: krf.postmottak@stortinget.no

Kristelig Folkeparti

Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: 23 10 28 00
Telefaks: 23 10 28 10
E-post: krf@krf.no
Hjemmeside: http://www.krf.no

Kristelig Folkepartis Ungdom

Adresse og telefaks som hovedpartiet
Telefon: 92 87 04 40
E-post: krfu@krf.no
Hjemmeside: http://www.krfu.no

Kristelig Folkepartis Kvinner

Adresse og telefaks som hovedpartiet
Telefon: 23 10 28 00
E-post: mariam.rapp@tromsfylke.no 
Leder: Mariam Rapp

Partiets stortingsgruppe

Velg å se:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr Navn Styreverv
55 Hareide, Knut Arild Leder gruppestyret
108 Syversen, Hans Olav Nestleder gruppestyret
169 Hjemdal, Line Henriette Medlem gruppestyret
113 Bollestad, Olaug V. Medlem gruppestyret
71 Eide, Rigmor Andersen Første varamedlem gruppestyret
8 Grøvan, Hans Fredrik Andre varamedlem gruppestyret
4 Ropstad, Kjell Ingolf Tredje varamedlem gruppestyret
121 Toskedal, Geir Sigbjørn Fjerde varamedlem gruppestyret
132 Bekkevold, Geir Jørgen
160 Tyvand, Anders