Kristelig Folkeparti (KrF)

Kristelig Folkepartis stortingsgruppe består av 3 representanter.

Krf logo

Kontaktinformasjon

Kristelig Folkepartis stortingsgruppe

Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Sentralbordet: 23 31 30 50 
E-postadresse: krf.postmottak@stortinget.no

Kristelig Folkeparti

Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: 23 10 28 00
Telefaks: 23 10 28 10
E-post: krf@krf.no
Hjemmeside: http://www.krf.no

Kristelig Folkepartis Ungdom

Adresse og telefaks som hovedpartiet
Telefon: 92 87 04 40
E-post: krfu@krf.no
Hjemmeside: http://www.krfu.no

Kristelig Folkepartis Kvinner

Adresse og telefaks som hovedpartiet
Telefon: 23 10 28 00
E-post: ask@krf.no
Leder: Ann-Kathrine Skjørshammer

Partiets stortingsgruppe

Velg å se:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr Navn Styreverv
115 Bollestad, Olaug Vervik Leder gruppestyret
61 Ulstein, Dag-Inge Nestleder gruppestyret
7 Ropstad, Kjell Ingolf