Utenriks- og forsvarskomiteen

Komiteens arbeidsområder er utenrikspolitiske forhold, militært forsvar, meldinger fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og andre saker om nemndas virksomhet, utviklingshjelp, saker som angår norske interesser på Svalbard eller i andre polarområder og – i alminnelighet – saker som gjelder avtaler mellom den norske stat og andre stater eller internasjonale organisasjoner.

Komiteens medlemmer

Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteens høringer er åpne for publikum.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema fra høringssidene. Følg lenken under

Samlet oversikt over komiteens høringer.

Ved søknad om deltakelse på høring skal et notat på inntil to sider sendes komiteens postmottak innen angitt frist, eller lastes opp som vedlegg til skjemaet for å søke om deltakelse på høring. Det understrekes at det er fagkomiteen selv som bestemmer hvem/hvilken organisasjon den ønsker å innkalle til høring i en sak. En organisasjon bør være landsomfattende. Organisasjoner som har en samlende paraplyorganisasjon, bør la seg representere av denne eller sammen med den.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Utenriks- og forsvarskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: utenriks-forsvar@stortinget.no

Komitésekretærer

Dag Stangnes
Telefon: 23 31 35 13
dst@stortinget.no

Rune Skjerve
Telefon: 23 31 30 60
rune.skjerve@stortinget.no 

Seniorrådgiver

Kristin Sommer Bjørnson
Telefon: 23 31 35 23
ksb@stortinget.no

Stortingsarkivet

Matias Dobrowen
Telefon: 23 31 36 27

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Aktuelt

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Huitfeldt, Anniken A
Første nestleder Tetzschner, Michael H
Andre nestleder Tybring-Gjedde, Christian FrP
Medlem Elvenes, Hårek H
Medlem Hareide, Knut Arild KrF
Medlem Helleland, Trond H
Medlem Kolberg, Martin A
Medlem Limi, Hans Andreas FrP
Medlem Lysbakken, Audun (Har permisjon, Barstad, Gina møter som vararepresentant) SV
Medlem Marthinsen, Marianne (Har permisjon, Al-Samarai, Zaineb møter som vararepresentant) A
Medlem Navarsete, Liv Signe (Har permisjon, Ness, Steinar møter som vararepresentant) Sp
Medlem Raja, Abid Q. V
Medlem Schou, Ingjerd H
Medlem Sivertsen, Eirik A
Medlem Støre, Jonas Gahr A