Anniken Huitfeldt, Øyvind Halleraker, Kristian Norheim, Elin Rodum Agdestein, Regina Alexandrova, Sylvi Graham, Trine Skei Grande, Svein Roald Hansen, Knut Arild Hareide, Trond Helleland, Liv Signe Navarsete, Marit Nybakk, Per Sandberg, Kåre Simensen, Bård Vegar Solhjell, Jonas Gahr Støre, Christian Tybring-Gjedde, komitésekretærene Dag Stangnes og Rune Skjerve og seniorrådgiver Kristin Sommer Bjørnson.

Anniken Huitfeldt, Øyvind Halleraker, Kristian Norheim, Elin Rodum Agdestein, Regina Alexandrova, Sylvi Graham, Trine Skei Grande, Svein Roald Hansen, Knut Arild Hareide, Trond Helleland, Liv Signe Navarsete, Marit Nybakk, Per Sandberg, Kåre Simensen, Bård Vegar Solhjell, Jonas Gahr Støre, Christian Tybring-Gjedde, komitésekretærene Dag Stangnes og Rune Skjerve og seniorrådgiver Kristin Sommer Bjørnson.

Utenriks- og forsvarskomiteen

Komiteens arbeidsområder er utenrikske forhold, militært forsvar, utviklingshjelp, saker som angår norske interesser på Svalbard eller i andre polarområder og – i alminnelighet – saker som gjelder avtaler mellom den norske stat og andre stater eller internasjonale organisasjoner.

Komiteens medlemmer

Se oversikt over medlemmene i utenriks- og forsvarskomiteen

Se bildebrosjyre over komitémedlemmene

Komiteens høringer

Komiteens høringer er åpne for publikum.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema fra høringssidene. Følg lenken under

Samlet oversikt over komiteens høringer.

Ved søknad om deltakelse på høring skal et notat på inntil to sider sendes komiteens postmottak innen angitt frist, eller lastes opp som vedlegg til skjemaet for å søke om deltakelse på høring. Det understrekes at det er fagkomiteen selv som bestemmer hvem/hvilken organisasjon den ønsker å innkalle til høring i en sak. En organisasjon bør være landsomfattende. Organisasjoner som har en samlende paraplyorganisasjon, bør la seg representere av denne eller sammen med den.  

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Utenriks- og forsvarskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: utenriks-forsvar@stortinget.no

Komitésekretærer

Dag Stangnes, 
Telefon: 23 31 35 13
dst@stortinget.no

Rune Skjerve
Telefon: 23 31 30 60
rune.skjerve@stortinget.no 

Seniorrådgiver

Kristin Sommer Bjørnson
Telefon: 23 31 35 23
ksb@stortinget.no

Stortingsarkivet

Matias Dobrowen
Telefon: 23 31 36 27

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Aktuelt

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Huitfeldt, Anniken A
Første nestleder Halleraker, Øyvind H
Andre nestleder Norheim, Kristian (Møter fast for Hoksrud, Bård) FrP
Medlem Agdestein, Elin Rodum H
Medlem Alexandrova, Regina (Møter fast for Aspaker, Elisabeth) H
Medlem Graham, Sylvi H
Medlem Grande, Trine Skei V
Medlem Hansen, Svein Roald A
Medlem Hareide, Knut Arild KrF
Medlem Helleland, Trond H
Medlem Navarsete, Liv Signe Sp
Medlem Nybakk, Marit A
Medlem Sandberg, Per FrP
Medlem Simensen, Kåre A
Medlem Solhjell, Bård Vegar SV
Medlem Støre, Jonas Gahr A
Medlem Tybring-Gjedde, Christian FrP