Skriftlige innspill til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret

Utenriks- og forsvarskomiteen tar imot skriftlige innspill til Prop. 6 L (2020-2021) Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Fristen er tirsdag 13. oktober kl. 12.00.

Innspill sendes på e-post til utenriks-forsvar@stortinget.no innen tirsdag 13. oktober kl. 12.00.


Sist oppdatert: 10.10.2020 10:51