Utenriks- og forsvarskomiteen besøker Svalbard

Svalbard er sterkt berørt av korona-pandemien. Utenriks- og forsvarskomiteen (UFK) er på besøk for å lære mer om hvordan de ulike delene av samfunnet her er rammet. 

Utenriks- og forsvarskomiteen på KV Andenes. Foto: Stortinget.
Utenriks- og forsvarskomiteen på KV Andenes. Foto: Stortinget.

Utenriks- og forsvarskomiteen (UFK) reiste søndag 6. september på komitéreise til Svalbard. Som fagkomité for saker som angår øygruppen, vil komiteen drøfte ulike problemstillinger knyttet til den videre utvikling på Svalbard.

Sentralt under dette besøket er hvordan covid-19 rammer samfunnet og å høre hvordan Sysselmannen, lokalstyret, næringslivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner opplever situasjonen, og lytte til hvordan de ser for seg veien framover.

Under besøket vil komiteen også få orienteringer av Kystvakten om søk og redning i området rundt Svalbard, og besøke ulike aktører i Forskningsparken og satelittstasjonen.

– Koronaen har rammet Svalbard ekstra hardt. Vi er opptatt av at Svalbard forblir et bærekraftig samfunn, med mange og trygge arbeidsplasser, et godt sted å bo. Som ansvarlig fagkomité på Stortinget er det derfor viktig at vi nå besøker Svalbard og har direkte dialog med de berørte. Besøket gir også komiteen anledning til å markere 100-årsjubileet for Svalbardtraktaten og drøfte mer langsiktige utfordringer og muligheter for Svalbard, sier komitéleder Anniken Huitfeldt (A).

Besøket avsluttes 8. september.

Fra Stortinget deltar:

 • Anniken Huitfeldt (leder), A
 • Michael Tetzschner (1. nestleder), H
 • Ingjerd Schou, H
 • Trond Helleland, H
 • Audun Lysbakken, SV
 • Liv Signe Navarsete, Sp
 • Trine Skei Grande, V
 • Marianne Marthinsen, A
 • Jette F. Christensen, A
 • Hårek Elvenes, H
 • Geir Sigbjørn Toskedal, KrF

Sist oppdatert: 07.09.2020 11:15