Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 2321)
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2331 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 21.09.2018

  Til behandling

  Kan statsråden gjere greie for korleis prosessen med nytt fagmilitært råd vil gå føre seg, kva FFI si rolle i nytt fagmilitært råd vil vere, og om Forsvarssjefen kjem til å leie arbeidet med eit fullstendig fagmilitært råd som tek føre seg heile Forsvaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2330 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 21.09.2018

  Til behandling

  Kan statsråden gjere greie for om han har vurdert å leggje årsverkrammene for personell til Kystvakta under deira budsjett post i statsbudsjettet, gitt deira særskilde rolle?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2329 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 21.09.2018

  Til behandling

  Viser til saken der private leverandører av sykehustjenester kan få 3 ganger så mye betalt for samme behandling som offentlige sjukehus. Mener statsråden det skal være mulig at private leverandører av helsetjenester gjennom å organisering tjenesten på langt mindre effektiv måte som gir grunnlag for flere refusjoner, skal kunne fortsette å få bedre og flerdoblet betaling for samme tjeneste sammenlignet det helseforetakene får?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2328 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 21.09.2018

  Til behandling

  I samband med statsbudsjettet 2017 og den såkalla bilpakken vart det lova at bomsatsane utanfor dei store byane skulle reduserast med 10 %. Er det nokon vegprosjekt der dette framleis ikkje har skjedd?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2327 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 21.09.2018

  Til behandling

  Kan statsråden opplyse om regjeringens arbeid med utvalget som skal kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester og foreslå løsninger for å sikre at offentlige midler i størst mulig grad går til velferd, er det nedsatt, hva er mandatet, hvem er medlemmer og når planlegger regjeringen å fremme sak for Storinget med oppfølging av utvalgets arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2326 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 21.09.2018

  Til behandling

  Kva vert brutto innbetaling av bompengar for å kunna finansiera eit slikt bidrag, og korleis skal dei nye bomselskapa finansiera lån til store samferdselsprosjekt dersom lånesummen overstig norske bankar si lånegrense for einskildkundar?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2325 (2017-2018)

  Innlevert: 20.09.2018

  Sendt: 21.09.2018

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å forebygge familievold og overgrep mot barn og unge i innvandrerfamilier?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2324 (2017-2018)

  Innlevert: 20.09.2018

  Sendt: 21.09.2018

  Til behandling

  Det vises til Dokument nr. 15:2221 (2017-2018). Mener statsråden at Næringskomiteens del av Stortingets vedtatte Innst 330S(2015-2016) ikke er å regne som en fullverdig del av Stortingets behandling og vedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2323 (2017-2018)

  Innlevert: 20.09.2018

  Sendt: 21.09.2018

  Til behandling

  Avisen Dagen publiserte 19.9.2018 en sak om Vinmonopolets annonsering. Med bakgrunn i alkohollovens reklameforbud, hva er statsråden vurdering knyttet til Vinmonopolets annonsering for auksjon som sirkulerer på internett, mener statsråden at dette er et brudd på reklameforbudet, og er det i så fall behov for et tydeligere lovverk som hindrer aktører fra å markedsføre alkohol?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:2322 (2017-2018)

  Innlevert: 20.09.2018

  Sendt: 21.09.2018

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i prosessen med å tillate e-sigaretter?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2321 (2017-2018)

  Innlevert: 20.09.2018

  Sendt: 21.09.2018

  Til behandling

  Hvilket mandat har regjeringen gitt Forsvarsbygg i forhandlingene med gårdbrukerne i rød sone i Ørland kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2320 (2017-2018)

  Innlevert: 20.09.2018

  Sendt: 21.09.2018

  Til behandling

  Hvor lang tid tok det fra en flyktning ble bosatt til individuell plan var utarbeidet i 2016, 2017 og så langt i 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2319 (2017-2018)

  Innlevert: 20.09.2018

  Sendt: 20.09.2018

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere å framskynde planlegging, prosjektering og bygging av ny Eigerøy bro i Egersund dersom regionen greier å etablere en finansiell forskutteringsordning?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2318 (2017-2018)

  Innlevert: 20.09.2018

  Sendt: 20.09.2018

  Til behandling

  Var det kinesiske selskapet Huawei kunde hos First House samtidig som justis- og beredskapsministeren var partner i samme selskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2317 (2017-2018)

  Innlevert: 20.09.2018

  Sendt: 20.09.2018

  Til behandling

  Hvor mange avvik, med hvilke årsaker, har det vært på Østfoldbanen hittil i år, og hvilke strakstiltak vil statsråden iverksette for å bedre situasjonen for de togreisende på strekningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2316 (2017-2018)

  Innlevert: 20.09.2018

  Sendt: 20.09.2018

  Til behandling

  Hvor mye må det generelle skattenivået økes årlig ved å innføre en ekstra ferieuke for? -Alle foreldre til barn under 18 år for å opprettholde balansen i statens inntekter og utgifter frem mot 2060 Alle foreldre til barn mellom 4-16 år for å opprettholde balansen i statens inntekter og utgifter frem mot 2060
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2315 (2017-2018)

  Innlevert: 19.09.2018

  Sendt: 20.09.2018

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at en eventuell ny struktur på ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag ikke vil bidra til å senke responstidene ytterligere, men bedre dem?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2314 (2017-2018)

  Innlevert: 19.09.2018

  Sendt: 20.09.2018

  Til behandling

  I forslag til veileder for «Tømming av badebehandlingsvann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus», ble det slått fast at tømming fra båt også om den lå ved merd, var ulovlig. I den endelige veilederen har dette blitt lovlig, selv om tømming skjer nærmere enn 500 meter fra reke og gytefelt. Hvilke faglige grunner og undersøkelser har kommet etter at forslaget kom, til veilederen ble endelig ferdig, som gjør dette miljømessig forsvarlig?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2313 (2017-2018)

  Innlevert: 19.09.2018

  Sendt: 20.09.2018

  Til behandling

  Hvor lang ventetid er det på arbeidsmarkedstiltak for unge i alderen 20-29 år generelt og ventetid for å ta fagbrev som tiltak spesielt, og hva gjør regjeringen for å sikre at tiltakene bidrar til formell kvalifisering som for eksempel fagbrev?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2312 (2017-2018)

  Innlevert: 19.09.2018

  Sendt: 20.09.2018

  Til behandling

  Det er et faktum at politiets nødnummer blir dårligere besvart og at påtalesaker hoper seg opp etter politireformen. Dette skaper frustrasjon og utrygghet. Resultatet er imidlertid ikke overraskende for praktiske mennesker, fordi ved reformen skulle en "totalrenovere huset samtidig som en skulle bo der". Etaten blir sentralisert og de ansatte får nye oppgaver. Kan statsråden legge fram de risikovurderinger som ble foretatt før politireformen blei sendt til Stortinget?