Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 2230)
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2230 (2019-2020)

  Innlevert: 07.08.2020

  Sendt: 07.08.2020

  Til behandling

  I 2015 utarbeidet regjeringen en handlingsplan for universell utforming. Her er det for samferdselssektoren pekt på Nasjonal Transportplan. Flere jernbanestasjoner, og spesielt plattformer gjør at toget er utilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. For eksempel Berkåk stasjon. Når vil jernbanen være tilgjengelig for alle, og finnes det en helhetlig plan for universell utforming av jernbanen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2229 (2019-2020)

  Innlevert: 07.08.2020

  Sendt: 07.08.2020

  Til behandling

  Borettslag og sameier utgjør om lag 900 000 boliger i landet og dermed 35 % av boligmassen. Det er en arealeffektiv og energi- og klimavennlig boform. Energibruken er ofte en kombinasjon av enkeltabonnement i bolig og fellesforbruk som oppvarming av vann og ladeanlegg. I NVEs forslag til nye nettariffer er ikke konsekvenser for borettslag og sameier vurdert. Hvordan vil ministeren sikra at eventuell ny tariffmodell vil være positive for beboere i borettslag og sameier?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2228 (2019-2020)

  Innlevert: 07.08.2020

  Sendt: 07.08.2020

  Til behandling

  Hvordan jobber regjeringen med å sikre at departementene og andre underliggende etater følger helsedirektørens anbefaling om å benytte hjemmekontor så langt det er mulig?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2226 (2019-2020)

  Innlevert: 07.08.2020

  Sendt: 07.08.2020

  Til behandling

  Kommersielle utstedere er ikke underlagt offentlighetsloven. Utstedervirksomheten kan inngå som en del av øvrig virksomhet i et større konsern. Mulighetene for innsyn er begrenset. På hvilken måte skal kontrollen og innsyn ivaretas under det nye regimet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2227 (2019-2020)

  Innlevert: 06.08.2020

  Sendt: 07.08.2020

  Til behandling

  Hva gjør ministeren for å sikre at planprosessen for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle ikke stopper opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2225 (2019-2020)

  Innlevert: 06.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  Vil regjeringen gi fylkene hovedansvar for å også fastsette fartsgrense på fylkesveg, veger de ellers har alt ansvar for, som en naturlig del av fylkenes ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet og lokal kunnskap om den enkelte vei?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2224 (2019-2020)

  Innlevert: 06.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Vil finansministeren ta initiativ for å redusere norske avgifter på alkohol, tobakk og sukkerholdige varer for å bidra til å redusere handelslekkasjen til Sverige og derved legge til rette for at norsk næringsliv kan konkurrere på like vilkår med det svenske?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2223 (2019-2020)

  Innlevert: 06.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Vil samferdselsministeren følge opp bompengeforliket fra i fjor sommer, samt lytte til lokale krav fra både aksjonsgrupper, ordførere og lokalpolitikere og sørge for at det ikke blir bompenger på gamle E6 og gamle Rv3/25?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2222 (2019-2020)

  Innlevert: 06.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Hva gjør landbruksministeren for å kontrollere at karantene- og smittevernregler følges for å hindre at smitte sprer seg som følge av utenlandske arbeidere flys inn for å jobbe i bær- og grønnsaksåkrer?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2221 (2019-2020)

  Innlevert: 06.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Prisen på munnbind har eksplodert. Iflg et Apotek på Røros kosta et munnbind 60 øre før pandemien, nå er prisen 12 kroner. Om munnbind blir påbudt på bla offentlig transport må en anta at prisen øker. Det blir en stor utgift for mange, særlig for folk med helseproblemer og dårlig råd. For en familie på 4 som tar buss 2 ganger per dag vil utgiftene bli nesten 2000 kroner i måneden. Kan helseministeren forsikre at det er nok munnbind tilgjengelig hvis det blir et påbud og vil han sørge for å innføre tiltak som gjør at et slikt krav ikke rammer de med dårlig råd økonomisk?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2220 (2019-2020)

  Innlevert: 05.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre smittevernet i kollektivtrafikken når stadig flere folk skal tilbake til jobb, skole og studier?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2219 (2019-2020)

  Innlevert: 05.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over hvilken type bistand, råd og pålegg helsemyndighetene har gitt/tilbudt Hurtigruten i kjølvannet av smitteutbruddet på MS Roald Amundsen, og tidspunkt for når denne bistand/råd/pålegg ble gitt/tilbudt?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2218 (2019-2020)

  Innlevert: 05.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Viser til helsedirektørens uttalelser på Dagsrevyen 4. august hvor han varsler innstramming i helsemyndighetenes rutiner i kjølvannet av covid-19-utbruddet på MS Roald Amundsen. Er det slik å forstå at dagens rutiner er blitt brutt, eller at de er for passive og uklare?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2217 (2019-2020)

  Innlevert: 05.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Når ble regjeringens samhandlingsorgan for Covid-19-situasjonen, hvor regjeringsledelsen sitter, informert om utbruddet på Hurtigruta MS Roald Amundsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2216 (2019-2020)

  Innlevert: 05.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Hvilke planer har regjeringen for god rehabilitering for alle som har fått covid-19, både de som har vært på sykehus og de som ikke har vært innlagt?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2215 (2019-2020)

  Innlevert: 05.08.2020

  Sendt: 05.08.2020

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at alle elever, i grunnskolen og i videregående, får et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager, uten hjemmeundervisning, fra skolestart 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2214 (2019-2020)

  Innlevert: 04.08.2020

  Sendt: 05.08.2020

  Til behandling

  Aftenposten skrev 03.08.2020: «Bekymret for politiets konsulentbruk». I fjor brukte politiet 832,9 millioner kroner på konsulenttjenester. Lederen i Politiets Fellesforbund mener konsulenter har fått for stor innflytelse over politiet. NRK meldte 22. juli om Politimesteren i Øst politidistrikt som aldri har opplevd så mange alvorlige saker på så kort tid, midt i fellesferien, som gjør at ansatte må tilbakekalles fra ferie og trolig må jobbe overtid. Hvor stor del av politiets årsbudsjett har gått til konsulenter og overtidstimer for politiansatte de siste ti årene i de ulike politidistriktene, og hvor mange årsverk hadde dette utgjort årlig om de ble omgjort til faste stillinger i politiet?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2213 (2019-2020)

  Innlevert: 04.08.2020

  Sendt: 05.08.2020

  Til behandling

  Politiets beredskapssenter i Nordre Follo tester skyting og eksplosiver. Seneteret ligger nær boliger, skoler og barnehager. 25. mai og 25. juni ble det gjennomført støytester, og vi som bor nær senteret fikk ingen varsel om støytestene. Jeg mener at alle, og spesielt familier med barn, skal få varsel om støytester. Vil naboene på Tårnåsen, Ødegården, Hellerasten, Sofiemyr og andre som kan høre skytning få god varsel før støytester, og hva vil ministeren gjøre for at alle skal få varsel?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2212 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 04.08.2020

  Til behandling

  Medfører det riktighet at karantenebestemmelsene for utenlandsk arbeidskraft når det gjelder helsevesenet og Hurtigruten/transport verken har inneholdt generelle krav om koronatesting og karantene, eller krav om at karantene ikke kan gjennomføres ved å ha kontakt med ansatte som igjen har kontakt med pasienter og passasjerer?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2211 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 04.08.2020

  Til behandling

  Til erstatning for eksamenskarakter har de norske IB-elevene våren 2020 fått tildelt en algoritmebasert karakter. Algoritmen er basert på tidligere resultat i faget og tidligere resultater ved den skolen eleven går på. Flere elever opplever at den tildelte karakteren ligger godt under forventet eksamensresultat. Hva kan norske myndigheter gjøre for å hjelpe disse elevene og rette opp en slik tilfeldig karaktersetting?