Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (141 - 160 av 466)

 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvilke tiltak regjeringen vil iverksette for å begrense det store omfanget av ulovlig motorferdsel i naturen vår
 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD, har de siste årene gjennomgått en nødvendig reformprosess. Det danske formannskapet i Europarådet avholder en konferanse om EMD-reform i København 11.-13. april. Utkastet til erklæring har vakt oppsikt, særlig forslaget om at EMD ikke skal kunne overprøve medlemslandene i asyl- og innvandringssaker utenom i helt eksepsjonelle tilfeller (artikkel 26). Hvordan vil utenriksministeren forholde seg til den foreslåtte innskrenkingen av EMD?
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 11.04.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvorfor statsråden har stoppet lisensjakten på ulv utenfor ulvesonen når antall ulv nå er langt over Stortingets vedtatte bestandsmål, og hvordan han har vurdert økt risiko for angrep som en konsekvens av dette
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om når regjeringen vil sørge for at alle politidistrikter registrerer antisemittisme som motiv for hatkriminalitet, i tråd med tiltak i handlingsplanen mot antisemittisme
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om statsråden kan redegjøre for bruken av Den kulturelle spaserstokken i dag, dvs. økonomi, antall forestillinger, geografisk nedslagsfelt m.m.
 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om hva statsråden og regjeringen vil gjøre for å sikre ansattes lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting og/eller privatisering av eldreomsorgstjenester i kommunene
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart på vegne av: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 11.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om hva statsråden vil gjøre for å forhindre digitalt utenforskap i en stadig mer teknologisk og digitalisert hverdag, og om hun støtter forslaget om at all skriftlig kommunikasjon med staten skal være digital innen 2025
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart på vegne av: Helseministeren

  Besvart: 11.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om hva statsråden har gjort for å sikre at flere eldre som utsettes for vold faktisk oppsøker hjelp
 • Spørretimespørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart på vegne av: Helseministeren

  Besvart: 11.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om hvilke nye initiativ statsråden vil ta for å sikre faste hele stillinger for helsefagarbeidere
 • Spørretimespørsmål fra Mani Hussaini (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om statsråden vil ta initiativ til mer forskning på eldre LHBT+-personer i Norge, for å kartlegge hvilke særskilte utfordringer de opplever ved å bli eldre og hvordan hjelpetilbudet kan tilpasses denne gruppen
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden vil gjøre noe slik det blir mulig med dagsreiser med ferje fra Værøy til Bodø hele året
 • Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Fremsatt av: Trond Giske (A)

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Besvart på vegne av: Kulturministeren

  Besvart: 11.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om statsråden vil bidra til at Norges frivilligsentraler igjen får sin rettmessige plass i statsbudsjettet, med bakgrunn i at frivilligsentralen for mange eldre både er et uformelt treffsted, et sted der en kan få praktisk hjelp, og et sted der den enkelte kan bidra med sin arbeidsinnsats og kunnskap
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart på vegne av: Forsvarsministeren

  Besvart: 11.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om korleis statsråden tyder ordet «rådgjeving», med bakgrunn i at norske soldatar har gripe inn i stridssituasjoner fleire gonger i Irak der mandatet ligg i ordet, og korleis den tydinga er kommunisert til Stortinget
 • Spørretimespørsmål fra Tore Hagebakken (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om statsråden er enig i at antallet personer med demens utgjør en stor økonomisk utfordring for mange kommuner, og hvordan statsråden vil bistå kommunene i å sikre disse menneskene et mest mulig verdig omsorgstilbud i åra framover
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Besvart: 18.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at det gjennomføres gode nok kartlegginger av naturen før konsesjonsspørsmål avgjøres, slik at man ikke blir avhengig av at frivillige organisasjoner sikrer dette
 • Muntlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Om vi kan forvente at regjeringen fremmer et forslag som sikrer rettferdig tilgang til å spare i utøverfond, og som dermed gir individuelle og lagspillere i idretten samme muligheter for overgang til yrkeskarriere
 • Muntlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorvidt vi vil se en endring i nedprioriteringen av skredsikringen på riksveinettet som denne blå-blå regjeringen og Solvik-Olsen har stått for
 • Muntlig spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvordan statsråd Elvestuen vil følge opp Stortingets vedtak om forsterkede klimamål, med bakgrunn i at representanten Elvestuen, i forbindelse med ratifiseringen av Parisavtalen i juni 2016, uttalte at det er avgjørende at alle land, spesielt verdens rikeste land, oppjusterer ambisjonene sine
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva som gjøres for å følge opp Stortingets vedtak om naturvern og vern av utrydningstruede arter i behandlingen av naturmangfoldmeldingen, med bakgrunn i at bare 13 arter har fått beskyttelse til tross for at målet i loven var å utpeke rundt 400 såkalte prioriterte arter
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva som er statsrådens plan for å få rovdyrene ut av rødlisten, med bakgrunn i at statsråden selv har et autentisk engasjement for natur og dyr, mens det er mer usikkert om regjeringen er oppriktig interessert i å ta trygt vare på dyrene som hører hjemme i norsk natur