Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (61 - 80 av 136)

 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om kva statsråden vil forvente av ein offentleg etat som er oppdragsgjevar for ein leverandør som ikkje har respektert streikeretten
 • Muntlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om Stortingets behandling av produksjons- og utviklingsplan for Johan Castberg, der et bredt flertall understreket behovet for og kravet om lokale ringvirkninger, og hva som er statsrådens syn på oljebudet og hvordan man skal få til dette
 • Muntlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hvorvidt det er rettferdig at innbyggerne i distriktet må betale mer i nettleie enn innbyggerne i de største byene, og at gapet mellom dem som betaler mest, og dem som betaler minst, er så stort
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utviklingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Om hvorfor Norge under denne regjeringen har blitt en mindre tydelig stemme i kampen for kvinners rett til abort, og også i finansiering av FNs befolkningsfond, som bl.a. går til prevensjon
 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hvorvidt olje- og energiministeren mener at statlige subsidier på over 10 mrd. kr hvert eneste år er nødvendig for en økonomisk og klimamessig ansvarlig aktivitet på sokkelen
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utviklingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Om når regjeringas handlingsplan for matsikkerheit vil vere klar, og om statsråden kan love at handlingsplanen vil innebere eit betydeleg løft for bistanden til berekraftig og klimatilpassa landbruk
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om statsråden kan bekrefte at hele Edvard Griegs kraftbehov vil bli dekket med kraft fra land og at en gjennomføringsplan skal gjøres i tråd med Stortingets vedtak
 • Muntlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hvorfor det er viktigere å få bygd ut NorthConnect enn å ta en pust i bakken, lytte til faginstansen og stille konsesjonsbehandlingen i bero, inntil man har høstet erfaringer og gjort grundige analyser av allerede eksisterende kapasitet før man vurderer å etablere nye
 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorfor Go-Ahead er et så upopulært togselskap i Storbritannia, og hvordan selskapet skal lykkes i Norge når det åpenbart ikke gjør det i Storbritannia
 • Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Fremsatt av: Marius Meisfjord Jøsevold (SV)

  Besvart: 14.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden mener det er rettferdig at foreldre med barn som for eksempel har en utviklingshemming, og som trenger en skolefritidsordning også etter 4. klasse, mange steder må betale for dette, selv om de åpenbart har behov for det
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden mener at det å være homofil gir ham mulighet til å forstå hvordan det er å ha Downs syndrom, og hvorvidt han mener at det er sammenlignbare grupper og et argument for å innskrenke kvinners selvbestemmelsesrett i abortspørsmålet
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt det stemmer at det er aktuelt for regjeringen å gjøre endringer i abortloven § 2 tredje ledd bokstav c
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden stiller seg til forslaget om å fjerne abortloven § 2 tredje ledd bokstav c, og hvilke utslag statsråden ser for seg at dette vil ha for kvinners rett til å bestemme over egen kropp
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Fremsatt av: Solfrid Lerbrekk (SV)

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at en av svekkelsene av abortloven som har vært lansert, er at bare fostre som ikke er levedyktige skal omfattes av abortloven, og hvordan statsråden definerer dette, med bakgrunn i at det fra faglig hold er stor uenighet
 • Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om når forslaget om å oppheve tidsbegrensningen for pleiepengeordningen kommer, med henvisning til at foreldre med kritisk syke barn ikke tør å ta ut nødvendig permisjon, fordi de er redde for å bruke opp kvoten sin
 • Spørretimespørsmål fra Olivia Corso Salles (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Fremsatt av: Petter Eide (SV)

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 14.11.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om regjeringen vil støtte SVs forslag om å lovfeste en ordning med familievikar som skal hjelpe familier med alvorlig syke og funksjonshemmede barn når det er aller vanskeligst
 • Spørretimespørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Stortinget har vedtatt at regjeringen skal legge frem sak om å fjerne kuttet i pleiepengene. Det har ikke skjedd. Hvis regjeringen får viljen sin om å nekte familier med unger som er alvorlig syke i mer enn 1 300 dager, pleiepenger, hvordan tenker statsråden at disse familiene skal ha råd til å følge ungen sin på sykehuset, slik alle barn har rett til?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.11.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 07.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om å ta initiativ til at ordningen der diagnosen psykisk utviklingshemming gir mer penger til kommunene, endres, slik at statlige tilskudd gis med utgangspunkt i behov, ikke i diagnoser
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva statsråden vil gjøre for at pendlere på Gjøvikbanen får samme kvalitet som før uten at de må betale ekstra for det, slik de nå må gjøre
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om statsråden meiner at tolletaten har tilstrekkelege ressursar, med bakgrunn i auka beslag av våpen og narkotika