Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Spørretimespørsmål

Liste over spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene.

Dagsorden for spørretimen

Torsdag før neste ukes spørretime blir dagsorden for spørretimen publisert. Der finner du oversikt over alle de meldte spørsmålene og den planlagte rekkefølgen. Dagsorden for neste spørretime finner du i liste over dagsordener.

Referat fra spørretimen

Referatet publiseres i en midlertidig versjon på ettermiddagen, samme dag som spørretimen er avholdt. Referatet finner du i liste over referater fra Stortinget.

Avgrens utvalget

Velg sesjon
Velg status for spørsmålet
Velg spørsmålstype

Finn spørretimespørsmål etter

Velg måned

Alle (1 - 20 av 319)

Spørsmål ved møtets slutt fra Audun Lysbakken (SV) til stortingspresidenten

Spørsmål ved møtets slutt

Datert: 10.04.2014

Besvart: 10.04.2014 av stortingspresident Olemic Thommessen

Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 09.04.2014

Besvart: 09.04.2014 av statsminister Erna Solberg

Om kvifor statsministeren på den eine sida er oppteken av familievald, men på den andre sida har valt å bortprioritera midla til omfangsundersøking av vald mot barn .

Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 09.04.2014

Besvart: 09.04.2014 av statsminister Erna Solberg

Om det virkelig er regjeringens politikk at mest mulig norsk olje skal utvinnes.

Muntlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til statsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 09.04.2014

Besvart: 09.04.2014 av statsminister Erna Solberg

Om hvordan statsministeren ser for seg at vi skal kunne avgrense overvåkingen til kun å gjelde de tilfellene der man mistenker grov kriminalitet.

Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 09.04.2014

Besvart: 09.04.2014 av statsminister Erna Solberg

Om Jan Tore Sanner står på regjeringens linje i spørsmålet om kommunesammenslåing, da han her i salen åpnet opp for å bruke tvang.

Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 09.04.2014

Besvart: 09.04.2014 av statsminister Erna Solberg

Om kva for tankar statsministeren gjer seg når EU-domstolen no slår fast at datalagringsdirektivet er ulovleg, og me held på med å implementere eit ulovleg direktiv

Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til statsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 09.04.2014

Besvart: 09.04.2014 av statsminister Erna Solberg

Om at det skal gis statsstøtte til en muslimsk grunnskole i Oslo, og hvorvidt regjeringen vil bruke skjønnsmuligheten som finnes i loven til å si nei til skoler som hindrer integrering og inkludering i det norske samfunnet

Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 03.04.2014

Til behandling

Kommer AMS (Avanserte måle- og styringssystemer) til å komme på plass i alle norske hjem innen 1. januar 2019, og vil statsråden sikre at disse har spesifikasjoner som gir mulighet for etterspørselsstyring av strømmen, så det blir mulig å redusere maksimalbelastning i strømnettet?

Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Spørretimespørsmål

Datert: 03.04.2014

Til behandling

Ifølge ESAs resultattavle har etterslepet på implementering av nye rettsakter økt fra 0,9 pst. i juli 2013 til 1,8 pst. pr. februar 2014. Antall rettsakter som er vedtatt i EU, men ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, rundt 600, er det høyeste på lenge, ifølge opplysninger fra EEAS. I Stortinget 26. mars sa statsråden at 'vi har tatt tak i etterslepet av innlemmede rettsakter på norsk side og fått ned dette etterslepet betraktelig'. Hva bygger statsråden dette på, og hva vil han gjøre for å få implementeringsetterslepet ned igjen under 1 pst.?

Spørretimespørsmål fra Anna Ljunggren (A) til olje- og energiministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 03.04.2014

Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

Besvart: 09.04.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Om hvordan statsråden vil arbeide for at det nord-norske næringslivet får ta del i oljevirksomheten når den nå gradvis flyttes nordover.

Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 03.04.2014

Fremsatt av: Siv Elin Hansen (SV)

Besvart: 09.04.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Om hvordan statsråden vil sikre likeverdig finansiell behandling og lik tilgang til studiesentrene f.eks. i Nord-Troms og Midt-Troms .

Spørretimespørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til samferdselsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 03.04.2014

Fremsatt av: Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Besvart: 09.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Om hvordan statsråden vil beskytte natur og friluftsliv og begrense konflikt i planleggingen av mulig ny Oslofjordforbindelse.

Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til samferdselsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 03.04.2014

Besvart: 09.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Om hva regjeringa vil gjøre for at den viktige innfartsveien til Tromsø blir bygd så raskt som mulig og ikke utsettes ytterligere, og om hvor lang tid det er akseptabelt å bruke før man får bygd ny E8 til Tromsø.

Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 03.04.2014

Besvart: 09.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Om statsråden kan forsikre at autorisert helsepersonell skal kunne gi helsehjelp på frivillig basis til innvandrere uten lovelig opphold, som oppsøker helsesenteret Oslo bymisjon og Røde Kors driver i Oslo.

Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 03.04.2014

Besvart: 09.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Om statsråden kan gjøre rede for når ny storbylegevakt i Oslo vil bli etablert, og om det er aktuelt å bruke Aker sykehus til formålet.

Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til næringsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 03.04.2014

Besvart: 09.04.2014 av næringsminister Monica Mæland

Om statsråden er bekymret for bortfall av arbeidsplassene ved Telenors avdelinger på Finnsnes og i Bodø, og hvordan vil statsråden arbeide for at Telenor fortsatt har ansatte over hele landet.

Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 03.04.2014

Besvart: 09.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helsedirektøren har i eit brev til Helse- og omsorgsdepartementet påpeikt at det ikkje fins klare reglar om fosterreduksjon i abortlova eller forskrifta. Helsedirektøren legg likevel til grunn at abortlova gjeld for fosterreduksjon ut frå ei ytring frå Justisdepartementet i 2001. Rådet for legeetikk og Helsedirektoratet peikar samstundes på at selektiv abort reiser fleire vanskelege etiske og medisinske problemstillingar som Stortinget ikkje har teke stilling til. Vil statsråden sikre ein brei gjennomgang av lovverket rundt fosterreduksjon?

Spørretimespørsmål fra Kåre Simensen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 02.04.2014

Til behandling

I Sundvolden-erklæringen har regjeringen store ambisjoner på vegne av vårt næringsliv. Det er bra og følger dermed opp god rød-grønn næringspolitikk om økt satsing på innovasjon, kunnskap og teknologi. Der vi gjorde ord til handling, gjør dere handling til ord. I Finnmark tar man bort vel 39 mill. kroner fra regionale utviklingsmidler for å bruke tilsvarende beløp til veiformål. Mener statsråden at man får til mer innovasjon i finnmarkbedriftene ved en slik omprioritering?

Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til næringsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 02.04.2014

Fremsatt av: Ingvild Kjerkol (A)

Besvart: 09.04.2014 av næringsminister Monica Mæland

Nærings- og fiskeridepartementet har varsla at dei likevel ikkje vil bidra med finansiering knytt til omorganisering av reiselivet, slik Stoltenberg-regjeringa la opp til. I brev frå departementet 10. mars 2014 går det fram at næringa sjølve må drive fram prosessen med å etablera ein ny struktur for reisemålselskapa. Aktørane vert vist til å søke det offentlige verkemiddelapparatet gjennom fylkeskommuner og kommuner for finansiering, men der vert det òg kutta i budsjetta. Prosessen med omorganisering stoppar no opp. Korleis kan statsråden forsvare dette?

Muntlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 02.04.2014

Besvart: 02.04.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Om hvilke samtaler politisk ledelse hadde om diskriminering av homofile med lederskapet i Russland under OL, og hvordan statsråden oppfatter at budskapet ble mottatt
 1  2 3 4 5 6   Neste    Siste 

Visste du ...

at Stortingets datatjeneste viser data over spørsmål besvart av regjeringen? Det finnes også databyggere der du kan lage egne visualiseringer av dette.

Se også

Kort om spørretimespørsmål

Det er spørretime nesten hver onsdag. I spørretimen kan stortingsrepresentantene ta opp konkrete saker, høre hva statsråden mener om saken og om departementet har tenkt å gjøre noe med den. Les mer om spørsmål.

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget