Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 281)

 • Muntlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.04.2015

  Besvart: 15.04.2015 av næringsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt regjeringen vurderer å gi et lån til det statseide kullselskapet på Svalbard, som i praksis er en subsidie av ulønnsom kullvirksomhet
 • Muntlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.04.2015

  Besvart: 15.04.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

  Om oppfølging av uførereformen, og hvorvidt statsråden i forbindelse med arbeidet med revidert budsjett vil gå ytterligere inn i de mange eksempler som en rekke enkeltmennesker og organisasjoner ber oss om å gå inn i, og ta på alvor den bekymringen mange nå føler
 • Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.04.2015

  Besvart: 15.04.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

  Om arbeidsministeren kan bekrefte at varig tilrettelagt arbeid ikke er en form for sysselsetting, men arbeid, at det er mer lønnsomt enn dagtilbud, og at arbeid til mennesker som trenger slik tilrettelegging, også må være en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken
 • Muntlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.04.2015

  Besvart: 15.04.2015 av næringsminister Monica Mæland

  Om hvilke konkrete ideer og løsninger næringsministeren ser for seg skal til for at det skal skapes enda bedre rammer og vilkår for gründere
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.04.2015

  Besvart: 15.04.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvordan statsråden ser på Per Sandbergs uttalelse om at kommunereformen er i ferd med å kollapse
 • Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.04.2015

  Besvart: 15.04.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

  Om når tiltakspakka for å bekjempe barnefattigdom kommer
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.04.2015

  Besvart: 15.04.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om kutt og nedksjæringer i mange kommuner, og hva som er grunnen til at Høyre mener at skattekutt er viktigere enn en god eldreomsorg og en god skole
 • Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.04.2015

  Til behandling

  Artsdatabanken er regjeringens leverandør av objektive vurderinger av tilstanden for norske arter. 2. mars d.å. la Artsdatabanken fram foreløpige rødlistevurderinger der ulven vurderes å være kritisk truet av utryddelse i Norge, mens gaupa går fra sårbar til sterkt truet. Har regjeringen en annen mening enn Artsdatabanken om hvor store disse bestandene må være for å være livskraftige, eller vil statsråden iverksette en politikk som tar konsekvensene av denne informasjonen og øker bestandene av ulv og gaupe?
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.04.2015

  Besvart: 15.04.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

  Om hvor mye tid statsråden anslår at norske matprodusenter sparer gjennom de vedtatte forenklingstiltakene
 • Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.04.2015

  Besvart: 15.04.2015 av kunnskapsminister Elisabeth Aspaker

  Om statsråden kan oppklare hvilket opptakskrav til lærerstudiet som er riktig, med henvisning til forskjellige svar på karakteren i matematikk
 • Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.04.2015

  Besvart: 15.04.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for at helsesektoren skal ha et takstsystem som støtter god, fleksibel bruk av personell og teknologi for kontakt mellom pasient/bruker og helsetjenesten
 • Spørretimespørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.04.2015

  Til behandling

  Prosjektet ferjefri E39 er eit viktig løft for heile Vestlandet, og samlar tverrpolitisk støtte. Ikkje minst i Sogn og Fjordane, der standarden på E39 er svært dårleg, er satsinga på opprusting av kyststamvegen svært viktig. Det har nylig kome fram at Statens vegvesen anslår at opprustinga av E39 vert mykje meir kostbar enn det som tidlegare er lagt til grunn. Korleis vil statsråden sørgje for at tempoet vert halde oppe i opprustinga av E39 gjennom Sogn og Fjordane?
 • Muntlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.04.2015

  Besvart: 08.04.2015 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren og regjeringen vil reversere innstrammingen som denne regjeringen gjorde i permitteringsregelverket
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.04.2015

  Besvart: 08.04.2015 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren nå vil erkjenne at hennes regjering har endret den norske flyktningepolitikken og om at det har blitt sendt barnefamilier til internflukt i Afghanistan det siste året
 • Muntlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.04.2015

  Besvart: 08.04.2015 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren er samd i at det å satsa på grøn vekst er det viktigaste me kan gjera i åra som kjem, og om kva statsministeren sjølv meiner er dei viktigaste tiltaka for å få til ei grøn omstilling
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.04.2015

  Besvart: 08.04.2015 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren kan si hvilke konkrete oppgaver som foreslås flyttet i kommunereformen, og som vil gi mer nærhet til tjenester for folk, og som vil skape større engasjement rundt lokalpolitikken framover
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.04.2015

  Besvart: 08.04.2015 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringa vil styrkja Noregs innsats mot islamistisk ekstremisme internasjonalt, og om regjeringa vil styrkje støtta til arbeid for trusfridom, som jo er ein av dei mest grunnleggjande menneskerettane
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.04.2015

  Besvart: 08.04.2015 av statsminister Erna Solberg

  Om statsråden vil ta hensyn til høringsinnspill angående forslaget om søndagsåpne butikker og trekke forslaget hvis motstanden skulle tilsi det
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.04.2015

  Besvart: 15.04.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden ser behov for et ferietilbud for dialysepasienter i Norge, og hvordan staten i så fall kan bidra til å realisere et slikt tilbud
 • Spørretimespørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.04.2015

  Besvart: 15.04.2015 av kunnskapsminister Elisabeth Aspaker

  Om at 8 av 10 elever som er avhengig av lærebøker med punktskrift, får bøkene for sent, og hvilke tiltak som vil bli gjennomført for å bedre situasjonen