Kinesisk delegasjon møtte Stortingets ASEP-delegasjon. Foto: Stortinget.

Kinesisk delegasjon møtte Stortingets ASEP-delegasjon. Foto: Stortinget.

Kinesisk delegasjon møtte Stortingets ASEP-delegasjon

Torsdag 17. oktober mottok Stortinget besøk fra Det kinesiske folks politisk rådgivende konferanse. Den kinesiske delegasjonen hadde tatt kontakt med Stortinget fordi de ønsket å diskutere hvordan man innhenter synspunkter fra befolkningen i politiske prosesser. 

Det var Stortingets ASEP-delegasjon, ved Elin Agdestein (leder), Helge André Njåstad, Torstein Tvedt Solberg og Åslaug Semb Jacobsen, som møtte delegasjonen. ASEP står for Asia-Europe Parliamentary Partnership, og er et parlamentarikerforum Stortinget er medlem av for å knytte kontakter til asiatiske lovgivere og følge utviklingen i Asia. Delegasjonsleder Agdestein innledet møtet med å fortelle om ASEP-delegasjonens arbeid og Asia-satsning.

Delegasjonen fra Kina representerte en underkomité, som blant annet har som oppgave å lage forslag til behandling i Den kinesiske folkekongressen, basert på innspill fra medlemmer i Det kinesiske folks politisk rådgivende konferanse.

I samtalen med den kinesiske delegasjonen forklarte delegasjonsleder Agdestein at Stortinget i seg selv er et resultat av befolkningens synspunkter, i kraft av den partipolitiske sammensetningen, som har blitt valgt av folket gjennom frie og demokratiske valg. I tillegg viste hun til at det i Norge er en lang historie med grasrotbevegelser, lokale interessegrupper og offentlig debatt. Norske politikere har god forankring i og kontakt med det som finnes av sivilsamfunn, bedrifter og organisasjoner i hjemfylkene sine.

Tvedt Solberg fortalte om Stortingets åpne høringer, og at det nå pågikk høring av statsbudsjettet. I hans egen komité var det rundt 90 organisasjoner som deltok i høringen, og komiteen ville måtte forholde seg til innspillene i den videre behandlingen av budsjettet. Semb-Jacobsen la til at medienes rolle også var sentral i å fremme velgernes meninger. Hvis man synes man hadde fått tildelt for lite penger i budsjettet, eller at politikerne hadde gjort en dårlig jobb, kunne man ta saken til mediene og presse på for saken sin der.

Som tidligere ordfører i Austevoll kunne nestleder i ASEP-delegasjonen, Njåstad, gi et innblikk i forholdet mellom det lokale og det nasjonale nivået i politikken. Hvis man ville påvirke stortingspolitikere for å få midler til en ny bro i kommunen sin, kunne man be om samtaler med posisjonspartiene. Hvis ikke dette gikk, kunne man forsøke å ta opp saken med opposisjonspartiene og øve press på den måten.

Om ASEP-delegasjonen på stortinget.no

 


Sist oppdatert: 22.10.2019 09:06