Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) er valgt til ny leder for Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) og til ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA)

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) er valgt til ny leder for Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) og til ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA). Foto: Stortinget

Dialog mellom parlamentarikerne i Asia og Europa

Fred og sikkerhet, internasjonalt samarbeid og utvikling i kjølevannet av koronaviruset var tema da mer enn 30 parlamenter var digitalt samlet til møte i det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP).

− Gjennom deltakelse på ASEP 11 kommer vi i god dialog med en rekke land som er viktige for oss i Asia. Vi får økt forståelse for ulike situasjoner og synspunkter. Samarbeid på tvers av regioner er viktigere enn noen gang, sier Åslaug Sem-Jacobsen.

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) er valgt til ny leder for Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) og til ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA). Stortinget deltar i ti faste parlamentarikerforsamlinger som utgjør en sentral del av den internasjonale parlamentariske virksomheten.

Helge André Njåstad (FrP) deltok med innlegg i noen av de tematiske sesjonene. Foto: Stortinget

Helge André Njåstad (FrP) deltok med innlegg i noen av de tematiske sesjonene. Foto: Stortinget

I tillegg til Sem-Jacobsen deltok også Helge André Njåstad (FrP) og Truls Vasvik (Ap) med innlegg i tematiske sesjoner. Kvinners rolle i fred og sikkerhet, behov for mer bærekraftig havforvaltning, viktigheten av multilateralt samarbeid og sammenhengen mellom klima og sikkerhet var fokuset for den norske delegasjonen.

Dette var tema som den norske delegasjonen også tok med seg inn i forhandlingene om en felles slutterklæring fra møtet. Fra norsk side deltok delegasjonsleder- og nestleder, Åslaug Sem-Jacobsen og Erna Solberg (H) i forhandlingene. De fikk gode gjennomslag for norske innspill i arbeidet.

− En fin mulighet til å fremme våre verdier og interesser

− Asia får stadig økende betydning for Norge, både som handelspartner og som samarbeidspartner i globale spørsmål. Å få delta i forhandlinger om en felles slutterklæring, slik vi har gjort på dette møtet, er derfor svært relevant. Det gir god forståelse av hvordan de asiatiske parlamentarikerne tenker og hva som er deres prioriteringer innen sikkerhetspolitikk, økonomi og bærekraftig utvikling. Det gir også en fin mulighet til å fremme våre verdier og interesser inn i dette regionale fellesskapet, som rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter, multilateralt samarbeid, kvinner og likestilling, og havsatsning, avslutter Sem-Jacobsen.

Les mer om Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) og ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA)


Sist oppdatert: 17.11.2021 10:52