Frigjøringsjubileet 2020

Fra første møte i Stortinget etter frigjøringen. Foto: Stortinget.

8. mai 1945 kom freden til Norge etter fem år der tysk okkupasjon og nazistisk diktatur hadde fortrengt demokratiet.

Denne siden samler våre kilder om Stortingets viktige arbeid for å gjenskape demokratiet og bygge det samfunnet vi kjenner i dag, hendelsene, løsningene og menneskene som stod sentralt.