Stortingsbygningen

Siden 1866 har stortingsbygningen dannet rammen rundt milepæler i demokratiets fremvekst. Stortinget er i dag blant Norges mest karakteristiske bygninger, og en helt sentral del av Oslos bybilde. Som arbeidsrom og møteplass for folkets valgte representanter, er stortingsbygningen det fremste symbolet på folkestyret og det moderne Norge.


Historien om stortingsbygningen er en historie om utviklingen av det norske demokratiet, om arkitektur, modernisering og byutvikling.

Om stortingsbygningen

Da stortingsbygningen sto ferdig i 1866, var den nyskapende. Men det var langt fra selvsagt at bygningen skulle få den utformingen og plasseringen som den endte med å få. Bygningen ble heftig diskutert gjennom flere tiår, og debattene holdt høy temperatur – både i pressen og på Stortinget.

Visste du at?

Visste du at stortingsbygningen kunne ha sett ut som en nygotisk kirke, at den kunne ha ligget i slottsparken, og at det har forekommet barnefødsler i stortingsbygningen? I denne artikkelserien finner du korte anekdoter som byr på små og store overraskelser fra stortingsbygningens historie.

Jubileumsarrangementer i 2016

I 2016 var det 150 år siden Stortinget fikk sin egen bygning, etter mer enn femti år i lånte lokaler. Bygningsjubileet i 2016 ble markert med en rekke arrangementer og aktiviteter, for å feire stortingsbygningen og det parlamentariske arbeidet som bygningen rommer.