Historiske smakebiter

Langlets tegning av stortingsbygningens fasade. Foto: Stortinget.

Her finner du en oversikt over artikler som er skrevet med utgangspunkt i historiske dokumenter, bilder, bøker og gjenstander fra Stortingets samlinger.

Torgslaget 1829

17. mai i 1829 er kanskje den mest dramatiske feiringen av nasjonaldagen i vår historie. Under Carl Johans regjeringstid var feiringen betent, og i 1828 hadde han proklamert at han ikke ønsket en feiring av 17. mai.

Carl Johans ed

Den 7. september 1818 var den første kroningen i Norge på 300 år. Kronprins Carl Johan ble konge av Norge etter kong Carl 13s død 5. februar 1818, og syv måneder senere ble han kronet i Nidarosdomen. I Stortingets arkiver oppbevares den skriftlige eden Carl Johan avga rett etter den forrige kongens død.

Det gamle statsflagget med splitt vaiet over stortingsbygningen den 7. juni 1955. Foto: stortingsarkivet.

7. juni-flagget

Den 7. juni 1905 erklærte Stortinget at unionen med Sverige var oppløst, og det rene norske flagget vaiet over stortingsbygningen. 115 år senere heiste Stortinget det historiske flagget igjen, for første gang på nesten 40 år.

 

Utsnitt av avskriften av Nobels testamente, datert Stockholm 18. februar 1897.

Alfred Nobels testamente

Alfred Nobel ga i sitt testamente det norske storting i oppdrag å nedsette en komité til å forvalte en fredspris.