Kvinner på Stortinget 1921–2021

Kvinner på Stortinget 1921-2021

I 2021 markerer Stortinget at det er 100 år siden Karen Platou som første kvinne ble innvalgt til fast plass på Stortinget. Med valget av Platou var en ny milepæl nådd i kampen for utvikling av det norske folkestyret.

Hundreårsmarkeringen gir anledning til å minnes de kvinnelige pionerene som har gått i bresjen for kvinners demokratiske deltagelse.

Denne nettsiden er viet 100-årsmarkeringen. 

100 år med kvinnelig representasjon

100 år med kvinnelig representasjon

I 2021 markerer vi 100 år med kvinnelig representasjon på Stortinget. Andelen kvinner på Stortinget økt langsomt helt frem til i dag, hvor 76 av 169 representanter er kvinner.

Karen Platou - en foregangskvinne

Første kvinne med fast plass

Høsten 1921 ble  arkitekten Karen Platou som første kvinne innvalgt til fast plass på Stortinget. Den 11. januar 1922 tok hun sete i Stortinget. 

Kvinner i politiske maktposisjoner

Kvinner i politiske maktposisjoner

I etterkrigstiden kom kvinnene gradvis inn i viktige parlamentariske verv. Fra midten av 1970-tallet inntok kvinner også lederposisjoner i partiene på Stortinget.

Pionerer i førkrigsårene

Pionerer i førkrigsårene

Det fulgte ingen strøm av kvinnelige representanter i Karen Platous fotspor før andre verdenskrig. I alt var det bare 6 kvinner som ble fast innvalgt frem til 1940.

Anna Rogstad - Første kvinnelige vararepresentant

Første kvinnelige vararepresentant

Den første kvinnen som tok sete i Stortinget, var læreren og kvinnesakskvinnen Anna Rogstad. Hun representerte Frisinnede Venstre, og møtte første gang i mars 1911.

Utstilling på Eidsvolls plass

Utstilling på Eidsvolls plass

I anledning årets jubileum er det laget en utstilling om "Kvinner på Stortinget 1921-2021". Klikk her for å se utstillingen.