Det norske flagg 1821–2021

Foto: Stortingsarkivet

I maidagene 1821 vedtok Stortinget det norske flagget vi kjenner i dag. Etter grundig debatt, og hele 18 forslag å vurdere, kom Stortinget frem til at de ønsket det røde, hvite og blå flagget – et symbol på frihet.

Flagget slik vi kjenner det i dag er et resultat av Stortingets arbeid – flagget ble valgt av folkets representanter, og er et av de sterkeste nasjonale symbolene på vårt fellesskap og folkestyre.

I år markerer vi at det norske flagget er 200 år. 

 

The bicentenary of the Norwegian flag (English summary)

Foto: Bergens Sjøfartsmuseum-MV

En ny stat med eget flagg

I 1814 hadde ikke Norge et eget flagg. Da nordmennene og Christian Frederik erklærte Norge som selvstendig, kom også behovet for et norsk flagg som kunne skille norske skip fra andre lands skip.

Foto: Stortingsarkivet

Et flagg i frihetens farger

Det norske flagget som vi kjenner i dag ble bestemt av Stortinget i mai 1821. Forslaget ble opprinnelig lagt frem av bergensrepresentanten Fredrik Meltzer, som også hadde vært på Eidsvoll i 1814. 

Foto: Norsk Folkemuseum

Striden om unionsmerket

I årene etter 1821 levde det norske handelsflagget og unionsflagget side om side. Fra private skip og eiendommer vaiet handelsflagget, mens unionsflagget ble heist på festninger og marinens skip.

Foto: Oslo Museum

Flagget og nasjonaldagen

Viftende flagg i barnetoget er for mange ensbetydende med 17. mai. Men det skulle gå flere år etter at Grunnloven ble vedtatt i 1814 før flagget fikk en sentral rolle i feiringen.

Foto: Stortinget

Kronologi

Oversikt med lenker til digitale stortingsforhandlinger og henvisninger til dokumenter i stortingsarkivet.

Hvilket forslag er din favoritt?

I mai 1821 vedtok Stortinget det norske flagget vi kjenner i dag. Hvilket flagg ville du valgt – om vi ikke skulle ha det vi har i dag? Gi din stemme her! 

Utstilling om flagget

I anledning 200-årsjubileet er det laget en utstilling om flaggets historie. Klikk her for å komme til den digitale versjonen av utstillingen.