Stortinget og unionen med Sverige

I 2005 markerte Stortinget hundreårsminnet for unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige med en utstilling i historisk sal i stortingsbygningen. Dette er en nettversjon av jubileumsutstillingen.

Nettutstillingen inneholder 30 historier med dokumenter fra Stortingets arkiver, som forteller hvordan Norge kom inn i unionen i 1814, hvordan de 91 årene i unionen forløp og hvordan Norge gikk ut av unionen i 1905.

Inn i unionen

Den 20. oktober 1814 besluttet Stortinget at Norge, som et selvstendig rike, skulle forenes med Sverige under én konge, men med egen grunnlov. En revidert utgave av Grunnloven ble underskrevet 4. november, og samme dag valgte Stortinget Carl 13. til Norges konge. Hvordan gikk dette til?

I unionen

Norge var i union med Sverige i 91 år. Unionstiden var preget av dragkamp mellom Stortinget og Kongen, om Grunnloven, eget norsk flagg, stattholderposten, statsrådssaken og konsulatsaken. Men det var også fredelige tider der unionen dannet en naturlig ramme rundt norsk politikk. 

Ut av unionen

Stortinget besluttet den 7. juni 1905 å oppløse unionen. Sverige stilte krav om folkeavstemning, og den 13. august ga et overveldende flertall sin tilslutning til beslutningen. Etter forhandlinger i Karlstad ble en avtale underskrevet den 23. september, og den 26. oktober anerkjente Sverige norsk selvstendighet.


Sist oppdatert: 07.11.2019 10:33