Stemmerettsjubileet 1919–2019

Logoen til stemerettsjubileet

I 2019 feiret vi at det var 100 år siden Stortinget fjernet bestemmelsen som fratok fattige stemmeretten. Les mer her.

På denne nettsiden vil du finne artikler om stemmerettens historie, kilder og andre ressurser. Følg med på nettsidene og i våre sosiale medier. Bli med å feire du også!

Under stemmerettsjubileets siste arrangement, onsdag 4. desember kl. 13.00–14.10, ble en 103 år gammel stemmeseddel åpnet. Se videoopptak av arrangementet.

 

 

Familie utenfor sin bolig, 1889. Foto: Oslo Museum/Olaf Martin Peder Væring.

Paragraf 52 d – suspensjon av fattige

I de 21 årene bestemmelsen om suspensjon av stemmeretten til fattigunderstøttede bestod, var saken oppe til behandling i Stortinget en rekke ganger. Les mer her.

Foto: Nasjonalbiblioteket

Stemmerettens historie

Her finner du en tidslinje over stemmerettens historie, artikler om kvinnenes kamp for stemmerett og hvem som ble rammet av suspensjonsbestemmelsen.

Karoline Emilie Larsen. Foto.

Karoline Emilie Larsens klage

Ved kommunevalget i Kristiania i 1916 ble 520 menn og 1176 kvinner forhindret fra å stemme fordi de hadde mottatt fattighjelp. En av disse var enken Karoline Emilie Larsen.

Hvem ser vi ikke i stemmelokalene i dag?

Selv om valgdeltakelsen gikk opp i årets lokalvalg, ble fortsatt nesten 4 av 10 hjemme. Flere deltar ved stortingsvalg, cirka 8 av 10, men hva kan gjøres for å få flere til å bruke stemmeretten ved stortingsvalget i 2021?
Foto: Stortinget

Aktuelt

Her kan du lese om aktuelle saker og arrangementer i jubileumsåret.

Illustrasjon: Stortinget.

Undervisning

Utover året vil vi publisere relevante ressurser til bruk i undervisningen.

Jubileumsressurser

Her finner du logo, grafisk materiale, kildesamlinger og andre ressurser som fritt kan benyttes.

Kontakt oss

Spørsmål eller innspill? Send oss en e-post: stemmerett@stortinget.no

Kontaktpersoner: 

Prosjektleder
Bjørn Arne Steine
E-post: Bjorn.Steine@stortinget.no
Tlf: 233 12 018

Kommunikasjonsrådgiver
Ida Helene Andersen
E-post: Ida.Helene.Andersen@stortinget.no
Tlf: 233 13 017