Bevilgninger på statsbudsjettet 2010

Prop. 1 S (2009-2010), Innst. 9 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 01.12.2009 Innst. 9 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens forslag til bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 for Miljøverndepartementet og for Olje- og energidepartementet. Det ble vedtatt en total ramme for Miljøverndepartementet på kr. 4 084 547 000, som var i tråd med Regjeringens forslag. Det ble vedtatt en ramme for Olje- og energidepartementet på kr. - 75 657 837 000, dette var 10 mill. kr. lavere enn Regjeringens forslag i Prop 1 S (2009-2010). De to vedtatte rammer for bevilgninger ble støttet av medlemmene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Hvert av partiene Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti hadde avvikende forslag til bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 for begge departementer, og som fikk støtte fra partienes respektive medlemmer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2009