Bevilgninger på statsbudsjettet 2010

Prop. 1 S (2009-2010), Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010) og Prop. 33 S (2009-2010), Innst. 5 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2009 Innst. 5 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens forslag til bevilgninger for 2010 på rammeområde 20 Garanti-instituttet for eksportkreditt, rammeområde 21 Finansadministrasjon, statsbudsjettets 90-poster (lånetransaksjoner mv.), overføringer til og fra Statens pensjonsfond - Utland og fullmakter til Finansdepartementet til å ta opp statslån i 2010. Vedtaket var i tråd med komiteinnstillingen og Regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2009