Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Helsevesen

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet helsevesen. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

© Dag G. Nordsveen/Samfoto/NTB scanpix.
© Dag G. Nordsveen/Samfoto/NTB scanpix.

Temaet omfatter saker om abort, ambulansetjenester, apotek, folkehelse, funksjonshemmede, helseforetak, helsepersonell, hjelpemidler, kommunehelsetjeneste, legemidler, Norsk Pasientskadeerstatning, psykisk helsevern, rehabilitering, spesialisthelsetjenester, svangerskap, sykdommer, sykehjem, sykehus, tannhelse, turnustjeneste, ventelister m.m.

Saker og spørsmål fra Helsevesen