Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Trygder

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet trygder. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: Dag G. Nordsveen/Samfoto/NTB scanpix.
Foto: Dag G. Nordsveen/Samfoto/NTB scanpix.

Temaet omfatter saker om alderspensjon, arbeidsavklaringspenger, avtalefestet pensjon (AFP), barnetrygd, dagpenger, Folketrygden, foreldrepenger, gravferdsstønad, omsorgspenger, pensjoner, pleiepenger, sykepenger, trygdemisbruk, Trygderetten, uføretrygd m.m.

Saker og spørsmål fra Trygder