Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Miljøvern

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet miljøvern. For å finne elde saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: iStockphoto.
Foto: iStockphoto.

Temaet omfatter saker om biologisk mangfold, bærekraftig utvikling, friluftsliv, friluftsloven, forurensning, klima, klimagasser, klimakvoter, kulturminner, luftforurensing, miljøovervåking, nasjonalparker, naturskader, naturvern, oljevernberedskap, Produktregisteret,  Statens forurensningstilsyn, Statens kartverk m.m.

Saker og spørsmål fra Miljøvern