Bevilgninger på statsbudsjettet 2010

Prop. 1 S (2009-2010), Prop. 1 Tillegg 3 (2009-2010), Innst. 14 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2009 Innst. 14 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordeling av utgifts- og inntektskapitlene under ramme 2 (familie- og forbruker) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og ramme 3 (kultur) Kulturdepartementet. Utgiftskapitlene er hhv. 65,1 mrd. kr. og 7,6 mrd. kr. Budsjettet for ramme 2 og 3 ble vedtatt mot stemmene til Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2009