Bevilgninger på statsbudsjettet 2010

Prop. 1 S (2009-2010), Innst. 8 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2009 Innst. 8 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2010 for de kapitler og poster som er fordelt til næringskomiteen ved Stortingets vedtak. Fordeling av bevilgningene på ramme 9 ble vedtatt av et flertall bestående av AP, SV og SP. Fordelingen på rammene 10 og 11 ble vedtatt av et flertall bestående av AP, SV ,SP og KrF.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2009