Bevilgninger på statsbudsjettet 2010

Prop. 1 S (2009-2010), Innst. 7 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2009 Innst. 7 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall vedtok den 9. desember 2009 Regjeringens forslag til bevilgninger og fullmakter på Statsbudsjettet for rammeområde 4 - Utenriksdepartementet og for rammeområde 8 - Forsvarsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2009