Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Samfunnssikkerhet

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet samfunnssikkerhet. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: Akhararat Wathanasing/iStock
Foto: Akhararat Wathanasing/iStock

Temaet omfatter saker om beredskap, brannvesen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, nød- og beredskapskommunikasjon (nødnett), redningstjenesten, sikkerhet til sjøs, Sivilforsvaret m.m.

Saker og spørsmål fra Samfunnssikkerhet