Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Menneskerettigheter

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet menneskerettigheter. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: Hans Laubel/iStock
Foto: Hans Laubel/iStock

Temaet omfatter saker om grunnleggende rettigheter som er nedfelt i sentrale konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet – og i den norske Grunnloven kapittel E.

Saker og spørsmål fra Menneskerettigheter