Utenrikssaker

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet utenrikssaker. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: Mikael Jonsson/Samfoto/NTB scanpix.
Foto: Mikael Jonsson/Samfoto/NTB scanpix.

Temaet omfatter saker om europapolitikk, fattigdomsbekjempelse, flyktninghjelp, fredsarbeid, frihandelsavtaler, gjeldsslette, grensespørsmål, humanitær bistand, internasjonale organisasjoner, nordområdene, nødhjelp, utenlandsoperasjoner, utviklingsland, valutahandel m.m.

Les også mer om Stortingets internasjonale arbeid.

Saker og spørsmål fra Utenrikssaker