Bevilgninger på statsbudsjettet 2010

Prop. 1 S (2009-2010), Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010), Innst. 16 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2009 Innst. 16 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 for ramme 1 og ramme 6 med stemmene fra AP, SV og SP. Vedtaket var i samsvar med Regjeringens forslag i Prop.1 S (2009-2010) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010) med følgende unntak: Kap. 581 post 60 ble øket med 1, 5 mill kroner, mot en tilsvarende reduksjon under kap. 581 post 75, og kap. 820 post 71 ble øket med 300 000 kroner, mot en tilsvarende reduksjon under kap 820 post 1.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2009