Innvandrere

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet innvandring. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: Bestgreenscreen/iStock
Foto: Bestgreenscreen/iStock

Temaet omfatter saker om asyl, asylmottak, bosetting, flyktninger, innvandrerorganisasjoner, integrering, introduksjonsprogram, oppholdstillatelse, utlendingsforvaltningen m.m.

Saker og spørsmål fra Innvandrere