Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Forsvar

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet forsvar. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: iStockphoto.
Foto: iStockphoto.

Temaet omfatter saker om atomvåpen, Etterretningstjenesten, festningsverk, Forsvarets ombudsmannsnemnd, forsvarseiendommer, forsvarsmateriell, kampfly, kvinner i Forsvaret,  langtidsplaner, militært personell, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, sikkerhetspolitikk, utenlandsoperasjoner, verneplikt m.m.

Saker og spørsmål fra Forsvar