Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Næringsliv

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemeaet næringsliv. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: Bjørn Frostad/Samfoto/NTB scanpix.
Foto: Bjørn Frostad/Samfoto/NTB scanpix.

Temaet omfatter saker om bergverk, dagligvarehandel, eiendomsmeglere, eksport, forbrukersaker, Forbrukertvistutvalget, forbruksforskning, industrikraft, Innovasjon Norge, justervesen, Kongsberg Gruppen ASA, markedsrådet, merkeordninger, miljømerking, Nammo AS,  Norsk Akkreditering, Norsk Hydro ASA, næringspolitikk, patentloven, Raufoss ASA, regnskapsloven, reiseliv, revisorloven, Selskapet for industrivekst SF (SIVA), statlig eierskap, varehandel, Yara International ASA, åpningstider m.m.

Saker og spørsmål fra Næringsliv