Finanser

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet finans. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: Bård Løken/NN/Samfoto/NTB scanpix.
Foto: Bård Løken/NN/Samfoto/NTB scanpix.

Temaet omfatter saker om aksjer, aksjegevinstbeskatning, aksjefond, aksjeloven, avgifter, banker, beskatning, finansdebatt, forsikring, konkurranseforhold, kredittpolitikk, ligningsvesen, nasjonalbudsjettet, Norges bank, priser, prisregulering, skatteavtaler, skattefradrag, skattelover, skatter, statsbudsjettet, statsregnskapet, toll, verdipapirhandel m.m.

Saker og spørsmål fra Finanser