Skattefradrag

Saker og spørsmål fra Skattefradrag

 • Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021

  Prop. 1 LS (2020-2021), Innst. 3 S (2020-2021)

  Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021
  Budsjett | Komitébehandling
 • Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021

  Prop. 1 S (2020-2021), Innst. 3 S (2020-2021)

  Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021
  Budsjett | Komitébehandling
 • Statsbudsjettet 2020

  Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 3 S (2019-2020)

  Statsbudsjettet 2020
  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Skatter, avgifter og toll 2020

  Prop. 1 LS (2019-2020), Innst. 3 S (2019-2020)

  Skatter, avgifter og toll 2020
  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Skatter, avgifter og toll 2020

  Prop. 1 LS (2019-2020), Innst. 4 L (2019-2020), Lovvedtak 24-40 (2019-2020)

  Skatter, avgifter og toll 2020
  Lovsak | Lov
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor statsråden mener at det er riktig at arbeidsfolk som må reise langt på jobb, skal straffes med høyere skatt og økte avgifter
 • Skatter, avgifter og toll 2019

  Prop. 1 LS (2018-2019), Innst. 3 S (2018-2019)

  Skatter, avgifter og toll 2019
  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Statsbudsjettet 2019

  Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 3 S (2018-2019)

  Statsbudsjettet 2019
  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

  Prop. 86 LS (2017-2018), Innst. 399 L (2017-2018), Lovvedtak 84-112 (2017-2018)

  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga
  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om et jobbskattefradrag for uføre

  Dokument 8:215 S (2017-2018), Innst. 396 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Tore Storehaug om et jobbskattefradrag for uføre
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om kva regjeringa vil gjera av nye tiltak for å få organisasjonsgraden opp, med bakgrunn i at ein nyleg publisert forskingsartikkel viser korleis det norske skattefrådraget for fagforeiningskontingenten påverkar medlemskap i fagorganisasjonane
 • Skatter, avgifter og toll 2018

  Prop. 1 LS (2017-2018), Innst. 3 S (2017-2018)

  Skatter, avgifter og toll 2018
  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om at vanlige folk som ikke kan bo hjemme på grunn av jobb, får den store skattesmellen, og hvorfor det er sånn at de som er villig til å reise, de som er villig til å bo langt borte fra familiene i ukedagene, skal straffes økonomisk
 • Spørretimespørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.04.2017

  Besvart: 26.04.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor regjeringen har valgt å svekke skattefradraget for fagforeningskontingent hvert eneste år, og dermed valgt å svekke incentivene til å organisere seg, når vi vet hvor viktig høy organisasjonsgrad er for samfunnsutviklingen
 • Spørretimespørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.03.2017

  Besvart: 29.03.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorfor regjeringen vil undergrave den norske modellen, som bygger på høy organisasjonsgrad og tett trepartssamarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene, ved å svekke fagforeningsfradraget, bygge ned trepartssamarbeidet og øke midlertidigheten
 • Interpellasjon fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2013-2014)

  Datert: 22.11.2013

  Besvart: 07.01.2014 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorvidt det var statsrådens intensjon å øke skattebyrden for et stort antall enkeltmannsforetak - også utenfor landbrukssektoren - da arveavgiften ble fjernet, og om å gå igjennom hvordan de nye skattereglene slår ut også for denne gruppa
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 62 (2012-2013)

  Datert: 25.01.2013

  Besvart: 22.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Om å fjerne subsidier av fossil energi, med henvisning til internasjonale klimaforhandlinger og til at subsidiene til norsk olje- og gassproduksjon i 2009 er anslått til 25,5 mrd. kr
 • Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 84 (2009-2010)

  Datert: 22.03.2010

  Besvart: 19.04.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om å øke folks motivasjon til å spare til bolig og pensjon, med bakgrunn i en dramatisk nedgang i antallet individuelle pensjonsordninger etter at regjeringen fjernet skattefordelen