4. Forslag til endrede skatte- og avgiftsbestemmelser