Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 7 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2017 Innst. 7 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2017