Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 9 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 9 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet kapitler og poster fordelt til energi- og miljøkomiteen i Statsbudsjettet 2018 (Prop. 1 S (2017-2018)), for rammeorråde 12 og rammeområde 13. - Det er bevilget under rammeområde 12, Olje- og energidepartementet kr. -71 534 475 000, og under rammeområde 13, Klima- og miljødepartementet kr. 9 673 504 000. - Det ble i tillegg vedtatt at Regjeringen skal legge til rette for å åpne ett til to områder for fornybar energiproduksjon til havs, og legge til rette for søknader om demonstrasjonsprosjekter for flytende vindkraft.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2017