Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 6 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2017 Innst. 6 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2018 for de budsjettkapitler som hører inn under Justis- og beredskapsdepartementet og som er fordelt til justiskomiteen ved Stortingets vedtak. De samlede utgiftene på dette området utgjør om lag 37 mrd. kroner. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstoler, kriminalomsorg og sivil beredskap.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2017