Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 16 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2017 Innst. 16 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2018, rammeområdene 1, 6 og 18. Rammeområde 1 ble vedtatt med netto utgiftsramme på kr 9 637 992 000, rammeområde 6 med kr 23 624 648 000 og rammeområde 18 med kr. 174 502 562 000. Stortinget anmodet videre regjeringen om å komme tilbake med en sak i RNB 2018 med en modell for hvordan en nasjonal ordning for digitale læremidler kan innrettes, og på hvilken post midlene skal plasseres. Stortinget anmodet også regjeringen om uten unødvendig opphold følge om Stortingets vedtak 642 og 644, 10. mai 2016, om innføring av krav og bestemmelser i Byggteknisk forskrift.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2017