Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 13 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 13 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 07.12.2017