Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler under Arbeidsdepartementet, Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (rammeområde 7)

Innhald

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 2. desember 2009

Robert Eriksson

leder og ordf. for kap. 666 og 2670

Karin Andersen

Tove Linnea Brandvik

Thor Erik Forsberg

ordf. for kap. 621, 643 og 645 ordf. for kap. 606 og 2650 ordf. for kap. 604, 605 og 3605

Vigdis Giltun

Sylvi Graham

Steinar Gullvåg

ordf. for kap. 2661 og 2686 ordf. for kap. 634, 2620, 2680 og 3634 ordf. for kap. 635, 664, 2541, 2655, 3635 og 5705

Torbjørn Røe Isaksen

Geir Pollestad

Laila Marie Reiertsen

ordf. for kap. 667, 2651, 2652 og 2653 ordf. for kap. 640, 642, 2542, 3640, 3642 og 5704 ordf. for kap. 648, 2540, 2690 og 5701

Kjell Ingolf Ropstad

Anette Trettebergstuen

ordf. for kap. 646, 660 og 847 ordf. for kap. 600 og 601