Statsbudsjettet 2020

Her finner du budsjettpublikasjonene fra regjeringen og Stortinget. Budsjettinnstillingene for statsbudsjettet 2020 ble ferdigbehandlet 13. desember 2019.

Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status