Finanskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er økonomisk politikk, formues- og gjeldsforvalting, finansadministrasjon, finansmarknad, rekneskap og revisjon, inntektene til folketrygda, skattar, avgifter og toll og løyvingar til Stortinget.

Medlemene i komiteen

Medlemene i finanskomiteen. 

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteane er opne for publikum. Høyringane går føre seg i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Samla oversyn over høyringane til komiteen.  

Komiteen bed om at høyringsnotat vert tekne med i 20 eksemplar til høyringa.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Finanskomiteen
Stortinget
0026 Oslo 

 E-post: finans@stortinget.no

Komitésekretærar

Unni Feiring
Telefon: 23 31 34 96

Morten Løkken
Telefon: 23 31 35 16

Komitésekretariatet

Svanaug Aarskog
Telefon: 23 31 35 14

Stortingsarkivet

Linda Strøm Halvorsen
Telefon: 23 31 37 21

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Aktuelt

  • Illustrasjon.

    Skriftlige innspill til revidert nasjonalbudsjett 2018

    Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2018 legges frem 15. mai. Finanskomiteen har besluttet at det ikke vil avholdes muntlig høring, men komiteen imøteser skriftlige innspill i forbindelse med behandlingen av saken.

    (20.03.2018)

Sjå også

Ferdigbehandla saker

Lenkje til å sjå alle

Saker til behandling

Lenkje til å sjå alle