Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (4), Høgre (2), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  På Post 65 kap 1320 er det etablert ei søknadsbasert tilskuddsordning for viktige fylkesveier for næringstransport på kr 100 mill for 2020. Hvordan er disse midlene fordelt, og hvilke prosjekt er det søkt om midler til?
 • Skriftleg spørsmål fra Kristian Torve (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Hva er summen av kostnader knyttet til læremidler som blir påført videregående skoler knyttet til fagfornyelsen totalt og for hvert fylke, og hvordan vil statsråden følge opp med økonomiske ressurser til å løse disse oppgavene?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til justis- og beredskapsministeren

  Det er uklarheter i myndighetenes aktive plikt til å sørge for at barns rett til et familieliv blir reelt og hva myndigheten skal og kan gjøres for barn som i dag blir utsatt for samværssabotasje og foreldrefiendtligjøring under dagens lovverk.
  Hvordan kan Statsråden sikre barns retts til et familieliv etter EMK 8 i påvente av ny barnelov?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  I innspillet til Nasjonal Transport plan kommer Jernbanedirektoratet med forslag om å utsette planene om "to tog i timen" på Trønderbanen fra 2024. I verste fall kan dette bli utsatt til 2030. I mellomtiden bygges det ny motorvei på deler av strekningen. Det betyr at det blir lettere å kjøre bil, mens tilbudet for togpassasjerene ikke blir stort bedre før om lenge.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at statens forpliktelser i byvekstavtalen som har som mål å få 2 tog i timen på Trønderbanen fra 2024, gjennomføres?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Det Internasjonale skiforbundet har utsatt innføringen av et forbud mot bruk av den svært giftige miljøgiften fluor i skismøring. Dette er svært alvorlig. Flere har blitt alvorlig syke både som en følge av produksjon og bruk av fluorsmøring.
  Vil idrettsministeren sørge for at det blir forbudt brukt på alle skirenn i Norge kommende vinter, og hvis ikke, hvorfor setter han ikke hensynet til folks helse og miljø høyere?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet