Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (4), Høgre (2), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  I «Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029» slås det fast at det er funnet sprekkdannelser i vognkassene på samtlige sovevogner. Restlevetiden er beregnet til rundt 8 år. I tillegg er det funnet sprekkdannelser på 59 sittevogner som gir en restlevetid på 5 år. I følge Norske Tog tar det omtrent fire år fra et tog er bestilt til det blir levert.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at vi øker kapasiteten på sovevognene og at nedslitt togmateriell byttes ut i tide?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Regjeringen varslet i en pressemelding 2 september 2019 at de setter av 100 millioner over statsbudsjettet i 2020 til etappevis elektrifisering av Trønder og Meråkerbanen.
  Hva skal disse midlene brukes til og når vil Trønder- og Meråkerbanen stå ferdig elektrifisert?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Hvor stor nedgang i pris per bompassering kan den enkelte bilist forvente etter at regjeringen har bestemt i forskrift at den delen av virksomheten i bomselskapene som handler om utstedelse av bompengebrikker og fergebilletter nå skal skilles ut i egne selskaper, eventuelt selges til private aktører?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  2. september kunne vi lese at regjeringen har besluttet å sikre totimersfrekvens hele driftsdøgnet på Rørosbanen og timefrekvens på Trønderbanen også i helgene ved å utløse opsjoner i avtalen med SJ.
  Hva vi utløsning av de opsjonene koste, og vil det være klart fra oppstart 7 juni 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Mener statsråden at det er i tråd med Granavolden-plattformen om et «sterkere lokalt selvstyre» når staten ikke lytter til Frøya kommune i spørsmålet om å anlegge et vindkraftverk i et LNF-område, hvor kommunen mener dispensasjonen til å bygge i LNF-området har falt bort?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet