Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (4), Høgre (2), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Hvor mye har en vanlig familie, med vanlige lønnsinntekter, fått i akkumulerte skattelettelser siden Siv Jensen og Fremskrittspartiet overtok styringen av finansdepartementet i 2013?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Hvilke situasjoner er det kommunelovens § 41 nr. 2 er ment å skulle dekke, hva er innholdet i og rekkevidden av bestemmelsen, og kan kommunene (og fylkeskommunene) reservere seg mot å utbetale ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste etter bestemmelsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  På et tidligere skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om gjenbruk av asfalt i Norge ble det i svaret (20.02.2019) vist til at praktisk talt all tilgjengelig asfalt som blir frest eller gravd opp fra veiene blir gjenbrukt, med henvisning til tall fra KFA. Statsrådens beskrivelse gir ikke et riktig bilde av hvordan gjenbruken faktisk er.
  Vil Samferdselsministeren ta initiativ til økt gjenbruk av returasfalt i produksjonen av ny asfalt slik at oppnår en større miljøgevinst enn hva tilfellet er i dag?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Tusenvis av skoleelever vil de nærmeste dagene streike for klimaet. 14. mars uttalte kunnskaps- og integreringsministeren at han syntes streiken var en dårlig ide og at elevene burde være på skolen. Han og regjeringen vil i stedet invitere elevene til klimatoppmøter for å diskutere saken.
  Vil disse toppmøtene bli lagt til fritiden eller mener ministeren det er greit å ta fri fra skolen når elevene skal snakke med regjeringen og ikke protestere mot den?
 • Skriftleg spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Synes statsråden at studiestøtte til astrologiutdanning er en rimelig bruk av statens penger, og har Kunnskapsdepartementet gjort et arbeid for å avgrense hva en fagskoleutdanning er og skal være?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet