Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (4), Høgre (2), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Hvert år havner over 1 500 tonn små svarte plastkuler fra kunstgressbaner på avveie i naturen. I 2018 vedtok Stortinget å be regjeringen innføre et regelverk som sikrer at vi får samla opp gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner. Dette skulle på plass fra 1. januar 2019. Nå har det gått over to år og regelverket er fortsatt ikke på plass.
  Hvor mange år synes statsråden det er forsvarlig å bruke på opprydning av et så alvorlig forurensningsproblem?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Mener statsråden det er fornuftig bruk av skattebetalernes penger å utbetale bonus/engangsutbetaling som ble initiert av arbeidsgiver, til ansatte hos Statsforvalteren i Trøndelag, samtidig som mange i førstelinjen i kampen mot pandemien ikke har fått lignende bonus/engangsutbetaling initiert av arbeidsgiver?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Flere tjenester hos Statens Vegvesen har blitt digitalisert, også fornyelse av førerkort. Samtidig har det som en følge av pandemien blitt stengte trafikkstasjoner.
  Hvilken veiledning og hjelp er det lagt opp til for de som ikke har mulighet til selv å fornye førerkort via internett?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Vil statsråden vurdere å la lag i barne- og ungdomsidretten spille håndballkamper innenfor egen idrettskrets, gitt at det er få lag i hver kommune og tilnærmet null smitte i regionen?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Mener regjeringen det bør være et mål for petroleumspolitikken at norsk olje- og gassproduksjon faller i takt med et olje- og gassforbruk som er i tråd med Parisavtalens mål, og hvordan vil man i så fall tilpasse letepolitikken for å unngå at framtidig produksjon blir høyere enn dagens prognoser tilsier?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet