EFTA og EØS

Delegasjonen til EFTA og EØS har i EFTA-samanheng rådgjevande funksjonar andsynes EFTAs Råd og fungerer som bindelekk til nasjonalforsamlingane i EFTA-landa i saker innanfor det tradisjonelle arbeidsområdet i EFTA (frihandel).

Logoen til EFTA.
Logoen til EFTA.

Medlemene i delegasjonen

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon til EFTA og EØS vert teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Sjå òg

Om EFTA og EØS, og den norske delegasjonen.

Nettstaden til EFTA.

Om Europautvalet.

Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikarkomiteane og Den sams EØS-parlamentarikarkomiteen leverer kvart år ei årsmelding som vert handsama av Stortinget.

Årsmelding 2012 (samledokument).
Årsmelding 2011 (samledokument).
Innstillinga om årsmeldingane frå 2012 og 2011.

Aktuelt

 • Cecilia Malmström og Svein Roald Hansen. Foto: EFTA-sekretariatet.

  Handel og brexit på agendaen i Brussel

  22. mars ledet Svein Roald Hansen (A) EFTA-parlamentarikerkomiteen i møte med EUs handelskommissær Cecilia Malmström i Brussel.

  (27.03.2017)
 • Stortingets delegasjon utenfor parlamentet i Romania, med den norske ambassadøren, Tove Bruvik Westberg, og nestleder ved ambassaden, Herman Baskår. Foto: Stortinget.

  Et nærmere blikk på EØS-midlene i Romania

  Stortingets delegasjon til EFTA og EØS var i uke 9 i Romania for å se nærmere på hvordan Norges finansielle bidrag gjennom EØS-midlene er med på å skape økonomisk og sosial utvikling i Romania.

  (03.03.2017)
 • Møte mellom den norske EFTA/EØS-delegasjonen og Europaparlamentets saksordfører for utstasjoneringsdirektivet, MEP Agnes Jongerius. Til venstre: Svein Roald Hansen. Til høyre: Gunnar Gundersen. Foto: Stortinget.

  Aktuelle EØS-saker på dagsordenen i Strasbourg

  Stortingets EFTA/EØS-delegasjon deltok i uke 50 på et felles EØS-parlamentarikermøte med Europaparlamentet i Strasbourg.

  (16.12.2016)
 • Stortingets EØS/EFTA-delegasjon sammen med statsråd Mæland. Foto: Stortinget.

  EFTA diskuterte brexit og handel

  Stortingets EFTA-delegasjon møtte 21. november EFTAs handelsministre i Genève for samtaler om utviklingen i EFTAs handelsavtaler. Sett i lys av brexit og valget i USA, ble forholdet til Storbritannia og handelsdialogen med USA også sentrale temaer.

  (22.11.2016)
 • Svein Roald Hansen med visepresidenten i Vietnams nasjonalforsamling, Phung Quoc Hien. Foto: Stortinget.

  Stortinget fremmet handel i Vietnam og Filippinene

  Leder og nestleder i Stortingets EFTA og EØS-delegasjon deltok 2.–7. oktober i et EFTA-parlamentarikerbesøk til Manila og Hanoi. 

  (10.10.2016)
 • EFTAs logo

  Brexit på agendaen i EFTA

  På sitt møte i Bern 27. juni diskuterte EFTAs parlamentarikerkomité utfallet av folkeavstemningen i Storbritannia uken før, hvor det britiske folk hadde stemt for å forlate EU (den såkalte «Brexit»). 

  (29.06.2016)
 • Deltakere på WTO-parlamentarikerkonferanse. Foto: Stortinget.

  WTO-parlamentarikerkonferanse i Genève

  Stortinget deltok 13.–14. juni på en omfattende parlamentarikerkonferanse om WTOs fremtid. 

  (14.06.2016)
 • Stortinget møter EUs handelskommissær i Brussel

  Stortingets EFTA/EØS-delegasjon, sammen med EFTA-kolleger i Brussel, hadde 23. februar møte med EUs handelskommisær, Cecilia Malmström. 

  (23.02.2016)
 • Gunnar Gundersen, Georgias utenriksminister og Svein Roald Hansen. Foto: Stortinget.

  EFTA-parlamentikerbesøk til Georgia

  Som del av de pågående frihandelsforhandlingene mellom EFTA og Georgia besøkte EFTA-parlamentarikerkomiten denne uken Tbilisi for samtaler med kolleger i det georgiske parlamentet og relevante myndigheter.

  (25.11.2015)
 • Deler av den norske EFTA/EØS-delegasjonen. Foto: Stortinget.

  Global handel og TPP på agendaen i EFTA

  I møtet med EFTAs ministre i Genève 23. november tok Stortingets EFTA/EØS-delegasjon opp utviklingen i internasjonal handel etter at TPP-avtalen ble inngått mellom USA og 11 stillehavspartnere tidligere i høst.

  (24.11.2015)

Sjå også

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Hansen, Svein Roald A
Nestleder Gundersen, Gunnar H
Medlem Aasen, Marianne A
Medlem Agdestein, Elin Rodum H
Medlem Rytman, Jørund FrP
Medlem Toskedal, Geir Sigbjørn KrF
Varamedlem Bjørdal, Fredric Holen A
Varamedlem Christensen, Jette F. A
Varamedlem Holmås, Heikki Eidsvoll SV
Varamedlem Johansen, Irene A
Varamedlem Johnsen, Tor André FrP
Varamedlem Limi, Hans Andreas FrP
Varamedlem Lunde, Heidi Nordby H
Varamedlem Navarsete, Liv Signe Sp
Varamedlem Rotevatn, Sveinung V
Varamedlem Trellevik, Ove H