EFTA og EØS

Delegasjonen til EFTA og EØS har i EFTA-samanheng rådgjevande funksjonar andsynes EFTAs Råd og fungerer som bindelekk til nasjonalforsamlingane i EFTA-landa i saker innanfor det tradisjonelle arbeidsområdet i EFTA (frihandel).

Logoen til EFTA.
Logoen til EFTA.

Medlemene i delegasjonen

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon til EFTA og EØS vert teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Sjå òg

Om EFTA og EØS, og den norske delegasjonen.

Nettstaden til EFTA.

Om Europautvalet.

Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikarkomiteane og Den sams EØS-parlamentarikarkomiteen leverer kvart år ei årsmelding som vert handsama av Stortinget.

Årsmelding 2012 (samledokument).
Årsmelding 2011 (samledokument).
Innstillinga om årsmeldingane frå 2012 og 2011.

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Hansen, Svein Roald A
Nestleder Lunde, Heidi Nordby H
Medlem Foss, Ingunn H
Medlem Gjelsvik, Sigbjørn Sp
Medlem Johansen, Morten Ørsal FrP
Medlem Marthinsen, Marianne A
Varamedlem Bjørdal, Fredric Holen A
Varamedlem Ebbesen, Margunn H
Varamedlem Eide, Espen Barth A
Varamedlem Grimstad, Carl-Erik V
Varamedlem Halleland, Terje FrP
Varamedlem Lundteigen, Per Olaf Sp
Varamedlem Myrseth, Cecilie A
Varamedlem Pettersen, Tage H
Varamedlem Reiten, Steinar KrF
Varamedlem Øvstegård, Freddy André SV