EFTA og EØS

Delegasjonen til EFTA og EØS har i EFTA-samanheng rådgjevande funksjonar andsynes EFTAs Råd og fungerer som bindelekk til nasjonalforsamlingane i EFTA-landa i saker innanfor det tradisjonelle arbeidsområdet i EFTA (frihandel).

Logoen til EFTA.
Logoen til EFTA.

Medlemene i delegasjonen

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon til EFTA og EØS vert teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Sjå òg

Om EFTA og EØS, og den norske delegasjonen.

Nettstaden til EFTA.

Om Europautvalet.

Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikarkomiteane og Den sams EØS-parlamentarikarkomiteen leverer kvart år ei årsmelding som vert handsama av Stortinget.

Årsmelding 2012 (samledokument).
Årsmelding 2011 (samledokument).
Innstillinga om årsmeldingane frå 2012 og 2011.

Aktuelt

Sjå også

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Hansen, Svein Roald A
Nestleder Gundersen, Gunnar H
Medlem Aasen, Marianne A
Medlem Agdestein, Elin Rodum H
Medlem Rytman, Jørund FrP
Medlem Toskedal, Geir Sigbjørn KrF
Varamedlem Bjørdal, Fredric Holen A
Varamedlem Christensen, Jette F. A
Varamedlem Holmås, Heikki Eidsvoll SV
Varamedlem Johansen, Irene A
Varamedlem Johnsen, Tor André FrP
Varamedlem Limi, Hans Andreas FrP
Varamedlem Lunde, Heidi Nordby H
Varamedlem Navarsete, Liv Signe Sp
Varamedlem Rotevatn, Sveinung V
Varamedlem Trellevik, Ove H