Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 534)
 • Skriftleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:537 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Hvordan tror finansministeren at den annonserte strukturendringen i Facebook vil påvirke selskapets beskatning til Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:536 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Hvilke utfordringer og muligheter ser statsråden som følge av den store veksten i kryptovalutaer, og hvilke tiltak er gjennomført eller under gjennomføring på dette området?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:535 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Kan statsråden forsikre om det arbeides med en helhetlig løsning for alle ELTE-studentene?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:534 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Siden oktober har et stort antall kvinner i en rekke bransjer og sektorer delt sine historier om seksuell trakassering og overgrep. Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak han har igangsatt for å sikre at ansatte ute på plattformene på norsk sokkel ikke blir utsatt for seksuell trakassering og overgrep?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:533 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Har statsråden gitt signal om hvilken type møtefri veg som skal bygges mellom Melleby og Ørje slik Statens vegvesen har etterspurt for å kunne starte den lange planleggingsjobben dette krever, og når mener statsråden bilistene på E18 kan kjøre på møtefri veg gjennom hele Østfold?
 • Skriftleg spørsmål fra Nina Sandberg (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:532 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for at læresteder som tilbyr kompletterende ettårige studier for søkere med fluktbakgrunn, kan tilby ledige plasser til søkere med utdanning utenfor EU/EØS og Sveits, inntil departementets utredning og etterfølgende stortingsvedtak foreligger?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:531 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at legenes krav blir innfridd og fulgt opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:530 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å bidra til å skaffe fram flere personer med norsk statsborgerskap med doktorgrad innen kryptografi som kan sikkerhetsklareres?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:529 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Hvordan har Norge offisielt formidlet sin kritikk til amerikanske myndigheter om den amerikanske beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som ambassade, og hvordan har Norge gjort det klart overfor amerikanske myndigheter at Norge har besluttet å opprettholde sin ambassade i Tel Aviv?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:528 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Hvor stor kompensasjon kan Sauda, Karmøy og Tysvær påberegne for 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:527 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Omfanget av #metoo viser at seksuell trakassering i arbeidslivet er et stort samfunnsproblem. NHO, LO og en rekke bransjer har tatt grep og ansvarliggjort lederne for å ta tak i ukulturen i norsk arbeidsliv. Staten som eier bør fremstå som en tydelig rollemodell. Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak hun har igangsatt overfor selskapene der staten har et direkte eierskap, slik at ansatte i disse selskapene ikke skal bli utsatt for seksuell trakassering og overgrep?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:526 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak hun har igangsatt for å sikre at skuespillere, musikere og andre kulturarbeidere ikke blir utsatt for seksuell trakassering og overgrep?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:525 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Hvor stort inntektstap kan Sauda, Karmøy og Tysvær i Rogaland beregne å legge inn ved Regjeringens endring av inntektssystemet for 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:524 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at det iverksettes tiltak for å bekjempe seksuell trakassering innenfor justissektoren og i så fall, hvilke tiltak vil statsråden iverksette?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:523 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Når vil statsråden ta initiativ til å revurdere utdanning som kriterium for å finansiere kommunenes kostnader til barnehager?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:522 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Ansettelse av direktør og andre tilsettingsoppgaver har hittil vært at ansvar som tilligger styret i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR). Hva er årsaken til at departementet nå vil overta tilsettingsansvar for direktør og endre annet tilsettingsansvar i organisasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:521 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Statsråden sier i Trønder-Avisa 11.12.17 at brevet fra det kinesiske infrastrukturselskapet CCCC av 04.05.17 ble oversendt fra Nærings- og fiskeridepartementet til Samferdselsdepartementet som da videreformidlet kontakt med Statens vegvesen. Etter dette gjennomførte Statens vegvesen både møter og befaring med det kinesiske selskapet. Hvorfor har statsråden tidligere gitt utrykk for at han ikke kjente til besøkene hos Statens vegvesen og Nye Veier AS?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:520 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Statsråden har tidligere uttalt at han mener det var tilfeldig at CCCCs møter og besøk i Norge i sommer ble gjennomført rett etter statsministerens og næringsministerens besøk i Kina. Kan statsråden nå bekrefte at Samferdselsdepartementet kjente til brevet fra CCCC av 04.05.17 og at det ikke var tilfeldig at dette brevet kom rett etter det offisielle besøket i Kina?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:519 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Multiconsult har på oppdrag fra Odda kommune og NVE lagt fram en studie som viser et alternativt flomdempende tiltak til et kraftverk mellom Sandvikvatnet og Sørfjorden i det vernede Opovassdraget. NVE skal utrede dette alternativet. Vil Statsråden sørge for at denne utredningen foreligger slik at man får et reelt alternativ til konsesjonssøknaden for flomtunnel med kraftverk som nå er på høring?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:518 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre god kompetanse og ambulanseberedskap i årene fremover, og samtidig forbedre og utvikle den medisinske behandlingen i ambulansen?