Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 943)
 • Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:943 (2021-2022)

  Innlevert: 18.01.2022

  Sendt: 18.01.2022

  Til behandling

  Mener statsråden det er akseptabelt at ALS-rammende og andre alvorlig syke mennesker må vente i månedsvis for å få hjelpemidler for å leve så normale liv som mulig?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:942 (2021-2022)

  Innlevert: 18.01.2022

  Sendt: 18.01.2022

  Til behandling

  Hva tenker statsråden om at den statseide monopolisten Norsk Tipping valgte å trekke seg fra et nordisk forskningsprosjekt i regi av Universitet i Bergen fordi aktører utenfor det norske spillmonopolet (som har tillatelse i andre nordiske land og kun skulle bidra med data derfra) skulle være en del av forskningen, og tenker forskningsministeren det bidrar til mer uavhengig forskning at statseide monopolister iverksetter egen oppdragsforskning istedenfor å delta i forskning i regi av norske utd.institusjoners kompetansemiljøer?
 • Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:941 (2021-2022)

  Innlevert: 18.01.2022

  Sendt: 18.01.2022

  Til behandling

  Hvorfor er det slik at det er hva bygningen er registrert som i matrikkelen som avgjør om man får strømstøtte, og ikke om bygget er er din primærbolig/der man er folkeregistret?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:940 (2021-2022)

  Innlevert: 17.01.2022

  Sendt: 18.01.2022

  Til behandling

  På hvilket tidspunkt og i medhold av hvilken lovbestemmelse ble beslutningen om utlevering av navnene til over 3 000 politiansatte som er medlemmer av Norsk Narkotikapolitiforening tatt av justisdepartementet, og hvordan stiller statsråden seg til denne beslutningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:939 (2021-2022)

  Innlevert: 17.01.2022

  Sendt: 18.01.2022

  Til behandling

  Var statsråden i 2017 og 2018 kjent med den alminnelige opplysningsplikten i skatteforvaltningsloven § 8-1, og hvordan tolket hun eventuelt bestemmelsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:938 (2021-2022)

  Innlevert: 17.01.2022

  Sendt: 18.01.2022

  Til behandling

  Mener statsråden at ideelle aktører skal fortsette å være en del av et variert og bredt helsetjenestetilbud i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:937 (2021-2022)

  Innlevert: 17.01.2022

  Sendt: 18.01.2022

  Til behandling

  Mener statsråden det er bedre at studenter slutter på studiene slik at de har krav på dagpenger, fremfor å gi studenter med deltidsarbeid rett på dagpenger slik at de kan fullføre studiene og komme ut i arbeidslivet?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:936 (2021-2022)

  Innlevert: 17.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Jeg har blitt gjort kjent med at få av de minste kommunene har fått spørsmål om å bosette flyktninger i 2022. Hva er begrunnelsen for dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:935 (2021-2022)

  Innlevert: 17.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Vurderer ministeren å innføre makspris på fjernvarme, unntatt de ustabile og høye prisene på strømmarkedet?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:934 (2021-2022)

  Innlevert: 17.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Hvordan skal koronatestene gjøres gratis tilgjengelig for befolkningen, nå når mange vil ha behov for opptil flere tester i uken?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:933 (2021-2022)

  Innlevert: 17.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  Regjeringen ønsker omlegging til elektriske busser og lastebiler i Norge. Kan statsråden redegjøre for hvor stort kraftbehov en slik kjøretøypark med elekriske busser og lasterbiler vil kreve nasjonalt årlig, når hele kjøretøyparken er byttet ut, og kan statsråden avklare hvor store kostnader det vil medføre å erstatte hele kjøretøyparken av busser og lastebiler med mer kostbare elektriske busser og lastebiler?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:932 (2021-2022)

  Innlevert: 17.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  FrP foreslo å fjerne MVA på strømprisene i høst pga høye priser. Flere land i Europa reduserte eller fjernet MVA på strømmen i fjor. Kan statsråden redegjøre for hvilke land som fjernet eller reduserte MVA på strømmen i 2021, og hva gjennomsnittlig-, eller de forskjellige MVA nivå på strøm er i EU?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:931 (2021-2022)

  Innlevert: 17.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Etter den kraftige stormen 19.11.21 ble det store skader på skogen, ikke minst i Hedalen i Sør-Aurdal kommune. I sitt svar til representanten Jønnes 8.12.21 sier statsråden bl.a.: «Nå jobber jeg med å få oversikt over situasjonen og vil vurdere behovet for eventuelle tiltak og virkemidler utover det forsikringsordningene i dag dekker». Har statsråden kommet lenger i denne vurderingen nå og hva vil hun eventuelt gjøre for at de sterkt rammede skogeierne ikke skal få store inntektstap på kort og lang sikt?
 • Skriftleg spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:930 (2021-2022)

  Innlevert: 16.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvor store inntekter staten har i gjennomsnitt hver dag, og totalt for perioden, på salg og eksport av olje og gass for desember og til per d.d. i januar i år, målt mot tilsvarende periode i fjor?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:929 (2021-2022)

  Innlevert: 16.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Når kan vi forvente at statsråden tar avgjørelsen for hvilke eksportløsning for naturgass som blir valgt i Barentshavet?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:928 (2021-2022)

  Innlevert: 16.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Deler statsråden Oljedirektoratets syn på ønske om mer leting i umodne områder og kan statsråden forsikre oljedirektøren at 26. konsesjonsrunde utlyses i 2023?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Laabak (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:927 (2021-2022)

  Innlevert: 16.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Hvilke konkrete tiltak har kommunene, Husbanken og NAV utført for å gi informasjon til lavtlønnede, uføretrygdede, unge uføre, minstepensjonister, aleneboere med lav inntekt, verger med flere for å sikre at disse får informasjon om muligheten til å søke den utvidede og rettighetsbaserte ordningen om bostøtte for januar, februar og mars, og vil ordningen ha tilbakevirkende kraft dersom innbyggere, som ikke har fått informasjon om ordningen, søker etter søknadsfristen?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:926 (2021-2022)

  Innlevert: 14.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Har utenriksministeren informasjon om at Russland har utplassert atomvåpen utenfor egne grenser i Europa, mener utenriksministeren at USA ikke har utplassert atomvåpen utenfor egne landegrenser i Europa, hvordan og i hvilke fora vil regjeringen bidra til at forslaget om at USA og Russland avstår fra å utplassere atomvåpen utenfor egne landegrenser skal føre til atomnedrustning og avspenning og hva mener regjeringen om forslaget om at Russland og USA skal avstå fra store militærøvelser nær hverandres grenser?
 • Skriftleg spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:924 (2021-2022)

  Innlevert: 14.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Hvorfor ønsker ikke statsråden å integrere Flytoget med annen persontrafikk på jernbanen på samme strekning for å styrke kapasiteten for pendlere, slik Jernbanedirektoratet tidligere har anbefalt?
 • Skriftleg spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til fiskeri- og havministeren

  Dokument nr. 15:923 (2021-2022)

  Innlevert: 14.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til at det stilles tilstrekkelige ressurser tilgjengelig i Mattilsynet og forvaltningen og til at det gjøres et tydelig skille mellom rød og hvitfisk?