Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 520)
 • Skriftleg spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:520 (2019-2020)

  Innlevert: 10.12.2019

  Sendt: 10.12.2019

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å følge opp anbefalingene til Sivilombudsmannen som omhandler helseområdet?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:519 (2019-2020)

  Innlevert: 10.12.2019

  Sendt: 10.12.2019

  Til behandling

  Hvorfor har ikke regjeringen laget en rettshjelpsordning som gir potensielle ofre av Nav-skandalen anledning til å kontakte egen advokat, som kan vurdere og eventuelt innhente informasjon fra Nav, og hvorfor mener justisminister at potensielle ofre av Nav-skandalen først må kontakte Nav for vurdering om vedkommende er kvalifisert til Fri rettshjelp?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:518 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 10.12.2019

  Til behandling

  Kan det være at feriepengeregelverket ikke har vært i tråd med reglene som Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS-avtalen, og hva gjør regjeringen for å finne ut av dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:517 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 10.12.2019

  Til behandling

  På bakgrunn av de siste dagers oppslag i VG: Hvilke rutiner er sykehuset pålagt å følge når syke pasienter som trenger videre oppfølging i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sendes ut etter opphold på sykehus, i hvilken grad kontrolleres det at disse følges ved utsending, og hvilke muligheter har den kommunale helse- og omsorgstjenesten til å returnere pasienten dersom forutsetningene for sikker hjemreise ikke er tilstede?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:516 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 10.12.2019

  Til behandling

  Prestestien borettslag i Bergen omfatter 655 leiligheter, og har erstattet sitt ut daterte fjernvarmeanlegg med et bergvarmeanlegg. De har redusert utslipp med 578 817 m3 naturgass. De ble anbefalt å søke Enova sitt fjernvarmeprogrammet på grunn av prosjektets størrelse. I senere telefonmøte med Enova ble det sagt at de ikke ville støtte prosjektet fordi det ikke var rett løsning og ville belaste nettet. Kan Enova nekte et borettslag å søke midler, og gjelder ikke prinsippet om likebehandling i saksbehandling?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:515 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 10.12.2019

  Til behandling

  Stortinget vedtok mot tre stemmer første halvår 2018 å utvide straffelovens bestemmelser om hatefulle ytringer, hatkrim og diskriminering til å gjelde personers kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. Siden den gang har det blitt rapportert om flere personer som er angrepet på bakgrunn av kjønnsutrykk eller -identitet, likevel har ikke regjeringen fremlagt forslag til lovendring for Stortinget eller høring. Når kan Stortinget forvente at det vedtatte forslaget blir fulgt opp av regjeringen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:514 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 10.12.2019

  Til behandling

  Hva utgjør de totale kostnadene for de ekstraordinære tiltakene som har blitt iverksatt, og hvor stor andel av disse kostnadene vil bli belastet Babcock?
 • Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:513 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 10.12.2019

  Til behandling

  Når vil «nødropet» fra statsrådens partifeller og de andre kommunestyrerepresentantene på Osterøy bli besvart fra regjeringens side?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:512 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Til behandling

  I Norge har vi god oversikt over hvor mange svangerskap det er, og hvordan disse fordeler seg utover året. Det burde tilsi at det er mulig å sikre tilstrekkelig kapasitet i svangerskapsoppfølgingen. Likevel er det eksempler på gravide som får tilbud om ordinær ultralyd etter uke 20. Hva kan være årsaken til dette, og hvordan sikrer helseministeren at svangerskapsoppfølgingen på landets sykehus har god nok kapasitet?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:511 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Til behandling

  Ønsker kunnskapsministeren at fraværsreglementet i skolen skal stå i veien for at elever skal kunne delta som representanter for ungdomsråd?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:510 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Til behandling

  Hvorfor er 30 pst. isfrekvens valgt som alternativ til 0.5 pst. isfrekvens for avgrensning av iskantsonen i Faglig forums faggrunnlag for revideringene og oppdateringene av forvaltningsplanene for norske havområder, og hvor er den faglige begrunnelsen for 30 pst. isfrekvens?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:509 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Til behandling

  Vil justisministeren gi PST instruks om at de som har blitt rammet av PST personvernskandale får personlig beskjed om dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:508 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Til behandling

  Hvilke grep vil Statsråden gjennomføre for å redusere den rekordstore handelslekkasjen til Sverige slik at vi kan sikre og utvikle arbeidsplassene innen foredlings, handels og servicenæringene i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:507 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:506 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over antall politijurister per kontorsted per år fra 2012 til 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:496 (2019-2020)

  Innlevert: 08.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Til behandling

  Kan statsråden informere om flysikkerheten for de gjenværende ambulanseflyene når fem ambulansefly er tatt av tjeneste på grunn av teknisk svikt?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:495 (2019-2020)

  Innlevert: 08.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Til behandling

  Vil statsråden gi en oversikt over kjente ekstrakostnader for det offentlige i luftambulansetjenesten i 2018 og 2019, inkludert innleie av ekstra fly og økt bemanning i helsetjenesten?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:494 (2019-2020)

  Innlevert: 08.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Til behandling

  Hva ville blitt konsekvensen for Norge dersom ACERs vedtak av 30. oktober 2019 relatert til det nordiske kraftnettet skulle blitt gjort gjeldende for Norge, og hva er fremdriften for behandling av retningslinjene knyttet til tredje energimarkedspakke som har blitt sendt på høring?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:493 (2019-2020)

  Innlevert: 08.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Til behandling

  Er statsråden enig med Statnett i at det "har vært strategisk viktig at Statnett sammen med de andre systemansvarlige selskapene i Norden har vært eiere [av Nord pool]", er beslutningen om nedsalg fra 100 % til 34 % forankret hos Olje- og energidepartementet som eier, hvilke fordeler og ulemper ser statsråden med et slikt nedsalg, er statsråden enig med Statnett i at det om kort tid vil bli flere konkurrerende børser i Norge og Norden, og mener statsråden dette vil være fornuftig?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:504 (2019-2020)

  Innlevert: 06.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Til behandling

  Hvordan vil helseministeren følge opp økningen i antall narkotikarelaterte dødsfall, og vil han forsterke innsatsen når det gjelder dødsfall knyttet til bruk av sterke smertestillende medikamenter?